FİNANS

iz yatirim holding - izinv - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 31.882.165,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.900.689,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 15.400.016,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 15.400.016,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.025.347,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.904.209,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 121.138,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 7.688.457,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.825.841,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 413.061,00
 • ARA TOPLAM 31.882.165,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 50.273.184,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 33.836.249,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.226.090,00
 • - Şerefiye 1.215.163,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.650.642,00
 • Diğer Duran Varlıklar 27.805,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 82.155.349,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 42.429.530,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.191.432,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.381.535,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 13.238.770,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 291.912,00
 • Diğer Borçlar 13.548.933,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 13.548.933,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 862.057,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.914.891,00
 • ARA TOPLAM 42.429.530,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.467.952,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 671.722,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 465.705,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 465.705,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.976.146,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 354.379,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 46.897.482,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 35.257.867,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 26.927.705,00
 • Ödenmiş Sermaye 14.794.500,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.726.126,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.977.579,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 13.977.579,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -207.240,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -11.045.916,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.475.416,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 8.330.162,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 82.155.349,00

Kredi Hesaplama