FİNANS

jantsa jant sanayi - jants - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.430.483.839,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 138.194.054,00
 • Finansal Yatırımlar 978.374,00
 • Ticari Alacaklar 671.433.037,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 64.833.714,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 606.599.323,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 38.091.292,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 38.091.292,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 576.994.639,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.792.107,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 336,00
 • ARA TOPLAM 1.430.483.839,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 874.755.631,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 60.765,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 60.765,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 77.910.555,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 16.045.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 617.638.443,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 308.964,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 159.750.367,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 30.155,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 159.720.212,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.305.239.470,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 973.550.802,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 377.411.128,00
 • - Banka Kredileri 375.743.176,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 46.214.647,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 391.105.468,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 18.917.136,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 372.188.332,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.523.124,00
 • Diğer Borçlar 48.235,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 48.235,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 9.829.029,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 34.214.039,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 11.102.392,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.237.463,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.864.929,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 33.640.743,00
 • ARA TOPLAM 973.550.802,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 132.185.046,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.694.092,00
 • Banka Kredileri 24.231.272,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.462.820,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 37.235.255,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 37.235.255,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 69.255.699,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.105.735.848,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.199.503.622,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.199.503.622,00
 • Ödenmiş Sermaye 88.245.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 116.469,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 311.580.028,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 285.448.126,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -11.765.833,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.568.352,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -7.568.352,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 46.152.772,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 432.328.877,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 328.481.889,00
 • Diğer Yedekler 166.939,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.305.239.470,00

Kredi Hesaplama