FİNANS

jantsa jant sanayi - jants - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.698.111.351,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 447.621.647,00
 • Finansal Yatırımlar 482.206,00
 • Ticari Alacaklar 574.253.265,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 43.012.968,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 531.240.297,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 65.743.886,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 65.743.886,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 585.271.043,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.420.004,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.319.300,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 1.698.111.351,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.687.692.071,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 191.768,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 191.768,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 131.362.084,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 75.110.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.250.268.855,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 141.527,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 228.019.025,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.043.735,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 226.975.290,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.385.803.422,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.123.978.592,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 639.698.247,00
 • - Banka Kredileri 637.136.685,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 54.025.321,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 279.910.241,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.408.216,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 274.502.025,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 45.560.187,00
 • Diğer Borçlar 47.428,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 47.428,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 4.018.789,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 19.749.914,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.319.300,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 11.273.041,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.035.590,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.237.451,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17.289.124,00
 • ARA TOPLAM 1.123.978.592,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 242.264.972,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.668.988,00
 • Banka Kredileri 5.347.013,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 321.975,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 94.600.820,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 94.600.820,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 141.995.164,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.366.243.564,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.019.559.858,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.019.559.858,00
 • Ödenmiş Sermaye 88.245.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 116.469,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 561.762.850,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 506.012.324,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -44.684.143,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.215.031,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -3.215.031,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 46.152.772,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.213.456.724,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 112.740.135,00
 • Diğer Yedekler 300.939,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.385.803.422,00

Kredi Hesaplama