FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

jantsa jant sanayi - jants - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.986.052.031,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 639.546.913,00
 • Finansal Yatırımlar 297.000,00
 • Ticari Alacaklar 687.898.416,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 39.905.760,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 647.992.656,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.020.837,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.020.837,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 581.327.821,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 64.961.044,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 1.986.052.031,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.151.438.747,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 206.485,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 206.485,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 230.345.996,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 156.210.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.530.112.483,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 468.682,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 227.337.367,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 20.348,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 227.317.019,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.137.490.778,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.151.950.647,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 538.482.286,00
 • - Banka Kredileri 534.507.344,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.851.972,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 382.423.203,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 14.247.330,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 368.175.873,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 32.589.746,00
 • Diğer Borçlar 70.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 70.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 28.329.291,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 14.599.368,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.002.762,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.596.606,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 22.287.148,00
 • ARA TOPLAM 1.151.950.647,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 398.406.964,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.189.706,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.189.706,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 146.066.889,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 146.066.889,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 251.150.369,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.550.357.611,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.587.133.167,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.587.133.167,00
 • Ödenmiş Sermaye 88.245.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 349.316.672,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 163.015.304,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 159.482.707,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -70.923.384,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 63.360.547,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.426.470.194,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 496.515.450,00
 • Diğer Yedekler 210.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.137.490.778,00