FİNANS

jantsa jant sanayi - jants - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.499.089.122,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 217.483.781,00
 • Finansal Yatırımlar 1.182.862,00
 • Ticari Alacaklar 561.597.262,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 49.404.713,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 512.192.549,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 28.360.924,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 28.360.924,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 669.404.717,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.664.854,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.368.617,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.026.105,00
 • ARA TOPLAM 1.499.089.122,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.024.049.116,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 116.225,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 116.225,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 83.719.331,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 16.045.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 722.930.746,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 230.224,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 198.346.615,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 30.155,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 198.316.460,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.523.138.238,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.020.879.650,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 472.589.894,00
 • - Banka Kredileri 470.752.168,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 82.426.230,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 325.948.337,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.130.827,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 315.817.510,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.183.270,00
 • Diğer Borçlar 55.320,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 55.320,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 3.445.029,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 33.953.082,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 11.237.260,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.372.331,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.864.929,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.071.406,00
 • ARA TOPLAM 1.020.879.650,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 125.543.306,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 19.226.825,00
 • Banka Kredileri 18.203.281,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.023.544,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 39.118.421,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 39.118.421,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 67.198.060,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.146.422.956,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.376.715.282,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.376.715.282,00
 • Ödenmiş Sermaye 88.245.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 116.469,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 306.362.175,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 280.230.273,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -11.770.675,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.652.672,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -2.652.672,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 46.152.772,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 432.328.877,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 505.995.722,00
 • Diğer Yedekler 166.939,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.523.138.238,00

Kredi Hesaplama