FİNANS

jantsa jant sanayi - jants - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.272.366.303,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 178.323.481,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 523.490.380,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 84.126.386,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 439.363.994,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 27.652.170,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 27.652.170,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 502.915.263,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.593.463,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 23.069.643,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.321.903,00
 • ARA TOPLAM 1.272.366.303,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 786.936.800,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 58.932,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 58.932,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 81.491.161,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 16.045.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 596.496.852,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 390.740,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 91.601.423,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.510.154,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 89.091.269,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.059.303.103,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 814.707.192,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 295.882.973,00
 • - Banka Kredileri 295.282.775,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 349.926.728,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15.515.446,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 334.411.282,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.215.652,00
 • Diğer Borçlar 54.379,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 54.379,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 5.099.412,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 32.830.430,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23.069.643,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.701.609,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.778.791,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.922.818,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 25.127.075,00
 • ARA TOPLAM 814.707.192,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 113.521.538,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.322.526,00
 • Banka Kredileri 10.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 322.526,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 28.679.646,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 28.679.646,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 74.519.366,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 928.228.730,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.131.074.373,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.131.074.373,00
 • Ödenmiş Sermaye 88.245.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 116.469,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 327.297.672,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 295.364.081,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.075.807,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.926.547,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -3.926.547,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.222.947,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 534.755.202,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 161.272.691,00
 • Diğer Yedekler 90.939,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.059.303.103,00

Kredi Hesaplama