FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

karel elektronik - karel - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.405.771.310,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 206.467.180,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.062.637.480,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.870.451,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.055.767.029,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 107.168.212,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 107.168.212,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.201.286.454,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 789.741.855,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9.015.204,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 29.454.925,00
 • ARA TOPLAM 5.405.771.310,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.376.265.896,00
 • Finansal Yatırımlar 44.713.461,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.207,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.207,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.226.134.060,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 5.324.511,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.306.947.941,00
 • - Şerefiye 163.601.482,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.143.346.459,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 114.631.424,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 114.631.424,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 203.409.352,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.782.037.206,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.288.435.123,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.640.909.375,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 15.159.397,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 2.345.347.978,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 955.116.682,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 264.561,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 954.852.121,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 271.296.627,00
 • Diğer Borçlar 5.960.804,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.960.804,00
 • Türev Araçlar 6.858.557,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 154.772.753,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 44.493.075,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 216.112.474,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 142.641.999,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 73.470.475,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 150.911.157,00
 • ARA TOPLAM 5.288.435.123,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 650.982.318,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.768.984,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.681.498,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 269.165.362,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 269.165.362,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 369.366.474,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.939.417.441,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.842.619.765,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.628.289.888,00
 • Ödenmiş Sermaye 805.885.531,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.323.728.712,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 22.416.600,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -194.306.907,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -194.306.907,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -194.306.907,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -281.942.270,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -282.802.455,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 860.185,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 127.205.379,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 936.831.685,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -111.528.842,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 214.329.877,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.782.037.206,00