FİNANS

karsan otomotiv - karsn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.255.933.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 44.731.000,00
 • Finansal Yatırımlar 107.839.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.627.455.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 702.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.626.753.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 70.450.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 70.450.000,00
 • Diğer Alacaklar 137.917.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 137.917.000,00
 • Türev Araçlar 109.054.000,00
 • Stoklar 867.328.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 134.791.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.677.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 154.691.000,00
 • ARA TOPLAM 3.255.933.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.045.150.000,00
 • Finansal Yatırımlar 167.093.000,00
 • Ticari Alacaklar 197.363.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 197.363.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 282.044.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 282.044.000,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 35.700.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.788.922.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 318.463.000,00
 • - Şerefiye 10.645.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.397.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 172.667.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 53.348.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.301.083.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.610.534.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.994.075.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 469.817.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 960.344.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 48.184.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 912.160.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 36.108.000,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 36.725.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.744.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 82.046.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.329.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 68.717.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29.675.000,00
 • ARA TOPLAM 3.610.534.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 891.455.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 659.748.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 16.037.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 215.670.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 84.006.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.501.989.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.799.094.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.768.812.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 900.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 22.586.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.779.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.116.835.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.116.835.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.162.497.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -114.542.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 11.256.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -86.250.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -39.548.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.519.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -295.216.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 125.546.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 30.282.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.301.083.000,00

Kredi Hesaplama