FİNANS

karsan otomotiv - karsn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.928.455.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 65.868.000,00
 • Finansal Yatırımlar 139.654.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.586.740.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.070.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.585.670.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 92.784.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.665.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 91.119.000,00
 • Türev Araçlar 26.070.000,00
 • Stoklar 745.633.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 188.311.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.464.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 81.931.000,00
 • ARA TOPLAM 2.928.455.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.966.888.000,00
 • Finansal Yatırımlar 156.757.000,00
 • Ticari Alacaklar 104.864.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 104.864.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 130.351.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 908.167.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 332.671.000,00
 • - Şerefiye 10.645.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 322.026.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 147.953.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 136.551.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 31.474.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.895.343.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.079.747.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.704.653.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 458.052.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.373.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 667.987.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.222.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 656.765.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.266.000,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 43.026.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.013.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 167.458.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.284.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 155.174.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 24.292.000,00
 • ARA TOPLAM 3.079.747.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 814.322.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 696.149.000,00
 • Banka Kredileri 678.378.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 17.771.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 108.628.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 88.589.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 20.039.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.545.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.894.069.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.001.274.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 982.935.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 900.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 22.586.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.779.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 391.723.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 391.723.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.104.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -66.469.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -4.857.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -22.064.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -39.548.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.128.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -294.825.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 16.708.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 18.339.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.895.343.000,00

Kredi Hesaplama