FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

karsan otomotiv - karsn - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.765.902.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.027.082.000,00
 • Finansal Yatırımlar 118.423.000,00
 • Ticari Alacaklar 2.315.801.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 498.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.315.303.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 124.423.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 124.423.000,00
 • Diğer Alacaklar 291.919.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 291.919.000,00
 • Türev Araçlar 134.981.000,00
 • Stoklar 1.255.500.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 320.264.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.204.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 173.305.000,00
 • ARA TOPLAM 5.765.902.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.963.608.000,00
 • Finansal Yatırımlar 244.343.000,00
 • Ticari Alacaklar 221.061.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 221.061.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 331.796.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 331.796.000,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 111.297.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.113.904.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.226.678.000,00
 • - Şerefiye 47.212.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.179.466.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.179.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 672.575.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 108.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 12.729.510.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.972.254.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.312.324.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 733.313.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.877.052.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 109.469.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.767.583.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 78.159.000,00
 • Diğer Borçlar 184.767.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 184.767.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 391.887.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 365.928.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 30.343.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 335.585.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 28.824.000,00
 • ARA TOPLAM 5.972.254.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.479.580.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 760.716.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 17.384.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 260.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 60.969.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 397.895.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 201.586.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 196.309.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.451.834.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.277.676.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.244.514.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 900.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.926.453.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 107.038.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 610.149.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 610.149.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -63.287.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -237.179.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 66.459.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -196.593.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -107.045.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.549.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.749.790.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 636.575.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 33.162.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 12.729.510.000,00