FİNANS

kartonsan - kartn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 961.890.131,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 428.606.631,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 81.655.240,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.373.382,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 77.281.858,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 22.395.274,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 22.395.274,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 372.791.481,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 31.596.112,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 24.845.393,00
 • ARA TOPLAM 961.890.131,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 543.907.809,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 200.542,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 200.542,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 229.270,00
 • Maddi Duran Varlıklar 442.493.689,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 2.433.442,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.467.434,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.467.434,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 27.421.287,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 27.421.287,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 59.856.280,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.505.797.940,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 91.234.666,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.635.733,00
 • - Banka Kredileri 1.189,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 47.592.597,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 201.727,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 47.390.870,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.338.182,00
 • Diğer Borçlar 23.121.297,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 128.210,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 22.993.087,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 934.545,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.612.312,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.632.117,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.980.195,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 91.234.666,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 51.893.541,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.655.739,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 184.523,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 41.615.297,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 41.615.297,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.622.505,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 143.128.207,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.362.669.733,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.361.776.372,00
 • Ödenmiş Sermaye 75.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 21.135.671,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.529,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -15.652.202,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -15.652.202,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.652.202,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 73.529.923,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.256.810.349,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -49.054.898,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 893.361,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.505.797.940,00

Kredi Hesaplama