FİNANS

kartonsan - kartn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.252.649.367,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 550.935.270,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 267.258.979,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 41.093.319,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 226.165.660,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.269.176,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.269.176,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 390.769.064,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 32.365.956,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.289.263,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.050.922,00
 • ARA TOPLAM 1.252.649.367,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 434.341.917,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 33.550,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 33.550,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 229.270,00
 • Maddi Duran Varlıklar 335.546.663,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.627.227,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.224.334,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.224.334,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 44.288.419,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 44.288.419,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 44.563.693,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.686.991.284,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 404.658.783,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.162.077,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 291.008.213,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 73.685,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 290.934.528,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.446.773,00
 • Diğer Borçlar 23.716.667,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 89.852,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 23.626.815,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 64.295.235,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 20.029.818,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.183.195,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.846.623,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 404.658.783,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 38.030.724,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.252.070,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 653.563,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 31.246.180,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 31.246.180,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.532.474,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 442.689.507,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.244.301.777,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.243.489.373,00
 • Ödenmiş Sermaye 75.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 21.135.671,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.529,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.153.366,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.153.366,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.153.366,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 71.561.347,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 556.057.718,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 529.880.474,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 812.404,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.686.991.284,00

Kredi Hesaplama