FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kartonsan - kartn - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 894.560.520,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 144.940.474,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 195.385.612,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.344.588,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 183.041.024,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.092.254,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.092.254,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 430.260.663,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 48.653.022,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.960.348,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 69.228.495,00
 • ARA TOPLAM 894.560.520,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 704.903.064,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 200.542,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 200.542,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 229.270,00
 • Maddi Duran Varlıklar 500.419.376,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 2.357.853,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.042.061,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.042.061,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 49.403.503,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 49.403.503,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 142.387.250,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.599.463.584,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 381.456.369,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.215.349,00
 • - Banka Kredileri 45.577,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 311.462.277,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 356.489,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 311.105.788,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.606.727,00
 • Diğer Borçlar 25.761.188,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 148.723,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 25.612.465,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.546.543,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 22.864.285,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.074.213,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.790.072,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 381.456.369,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 56.831.348,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.180.998,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 86.053,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 45.400.171,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 45.400.171,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.250.179,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 438.287.717,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.161.175.867,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.160.203.757,00
 • Ödenmiş Sermaye 75.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 21.135.671,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.529,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -21.874.501,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -21.874.501,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -21.874.501,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 92.865.459,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.040.322.081,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -47.252.482,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 972.110,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.599.463.584,00