FİNANS

kartonsan - kartn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.421.645.243,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 544.476.331,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 234.067.617,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 30.678.998,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 203.388.619,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.554.956,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.554.956,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 571.146.455,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 41.793.858,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.768.022,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 24.606.026,00
 • ARA TOPLAM 1.421.645.243,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 476.984.233,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 33.550,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 33.550,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 229.270,00
 • Maddi Duran Varlıklar 363.267.014,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 2.180.774,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.259.049,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.259.049,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 50.373.069,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 50.373.069,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 53.689.694,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.898.629.476,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 478.988.339,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.218.065,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 341.279.219,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 71.108,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 341.208.111,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.045.789,00
 • Diğer Borçlar 74.675.185,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 89.852,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 74.585.333,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 27.464.132,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 29.305.949,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.399.965,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 22.905.984,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 478.988.339,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 42.817.138,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.921.463,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 375.926,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 36.477.909,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 36.477.909,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.417.766,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 521.805.477,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.376.823.999,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.375.945.270,00
 • Ödenmiş Sermaye 75.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 21.135.671,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.529,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -14.337.484,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -14.337.484,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.337.484,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 71.561.347,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 556.057.718,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 666.520.489,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 878.729,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.898.629.476,00

Kredi Hesaplama