FİNANS

kartonsan - kartn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 539.534.410,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 263.095.357,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 136.282.164,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.179.941,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 130.102.223,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 908.615,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 908.615,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 124.297.197,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 14.709.406,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.883.121,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 241.671,00
 • ARA TOPLAM 539.534.410,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 349.849.106,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.456,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.456,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 229.270,00
 • Maddi Duran Varlıklar 295.589.255,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 695.867,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.142.330,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.142.330,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.259.361,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.259.361,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 32.802.624,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 889.383.516,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 170.098.831,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.100.145,00
 • - Banka Kredileri 3.539,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 116.980.601,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 145.757,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 116.834.844,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.865.896,00
 • Diğer Borçlar 15.711.654,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 56.381,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 15.655.273,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.510.638,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 22.929.897,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.216.041,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18.713.856,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 170.098.831,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.527.819,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.434.793,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.226.944,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 17.553.732,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.553.732,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.539.294,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 195.626.650,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 693.756.866,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 693.401.400,00
 • Ödenmiş Sermaye 75.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 21.135.671,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.529,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.904.916,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.904.916,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.904.916,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 47.838.946,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 372.385.619,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 180.938.551,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 355.466,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 889.383.516,00

Kredi Hesaplama