FİNANS

katmerciler ekipman - katmr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.686.071.306,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 31.058.877,00
 • Finansal Yatırımlar 9.138.194,00
 • Ticari Alacaklar 387.233.992,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 387.233.992,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.349.244,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.349.244,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 831.882.757,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 337.524.012,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 45.419,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 83.838.811,00
 • ARA TOPLAM 1.686.071.306,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 198.164.331,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.948,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.948,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.390.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 104.394.342,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.018.616,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.018.616,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 41.537.632,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 21.802.793,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.884.235.637,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 570.703.507,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 32.245.635,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 44.977.651,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 165.297.399,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 165.297.399,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.401.402,00
 • Diğer Borçlar 3.239.542,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.239.542,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 320.150.190,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.391.688,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.982.214,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.409.474,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 570.703.507,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 670.376.708,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 658.572.278,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.703.368,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.703.368,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.101.062,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.241.080.215,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 643.155.422,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 643.004.339,00
 • Ödenmiş Sermaye 652.500.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.759.039,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.996.748,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 39.586.360,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 39.586.360,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 2.759.988,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.913.435,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -63.514.811,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 7.281.646,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 151.083,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.884.235.637,00

Kredi Hesaplama