FİNANS

katmerciler ekipman - katmr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.693.361.045,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 368.530.075,00
 • Finansal Yatırımlar 115.033,00
 • Ticari Alacaklar 477.296.289,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 477.296.289,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.427.358,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.427.358,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.189.436.745,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 555.939.667,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 298.335,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 96.317.543,00
 • ARA TOPLAM 2.693.361.045,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 528.815.939,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 22.676,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 22.676,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 25.525.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 412.008.849,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.575.147,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.575.147,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 66.117.390,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 566.877,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.222.176.984,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 956.556.643,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 104.500.974,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.995.020,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 262.271.557,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 262.271.557,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.993.460,00
 • Diğer Borçlar 12.482.970,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8.910.641,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.572.329,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 544.908.990,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 757.164,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.646.508,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.572.074,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.074.434,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 956.556.643,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 828.227.095,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 789.196.356,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 19.291.912,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 19.291.912,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.738.827,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.784.783.738,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.437.393.246,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.437.161.149,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.071.347.840,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.759.039,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.996.748,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 314.320.505,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 314.320.505,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 3.500.489,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.104.290,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 18.862.719,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 25.288.086,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 232.097,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.222.176.984,00

Kredi Hesaplama