FİNANS

katmerciler ekipman - katmr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.020.877.630,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 76.140.789,00
 • Finansal Yatırımlar 108.425,00
 • Ticari Alacaklar 452.801.254,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 452.801.254,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.951.677,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.951.677,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 972.489.037,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 416.903.969,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 59.625,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 94.422.854,00
 • ARA TOPLAM 2.020.877.630,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 528.761.565,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 22.676,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 22.676,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 25.525.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 414.107.092,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.480.188,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.480.188,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 58.935.828,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 690.781,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.549.639.195,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 753.990.450,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.532.174,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 45.225.778,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 210.717.646,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 210.717.646,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.573.361,00
 • Diğer Borçlar 4.711.906,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.711.906,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 480.888.284,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.341.301,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.854.648,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.486.653,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 753.990.450,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 822.241.592,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 783.466.300,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 16.886.675,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.886.675,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21.888.617,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.576.232.042,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 973.407.153,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 973.242.945,00
 • Ödenmiş Sermaye 652.500.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.759.039,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.996.748,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 314.087.208,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 314.087.208,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 3.267.192,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.104.290,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -63.705.666,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 63.019.404,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 164.208,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.549.639.195,00

Kredi Hesaplama