FİNANS

katmerciler ekipman - katmr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.290.371.598,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 102.416.863,00
 • Finansal Yatırımlar 187.173,00
 • Ticari Alacaklar 212.674.286,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 212.674.286,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.400.258,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.400.258,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 664.181.377,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 238.530.978,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 21.196,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 69.959.467,00
 • ARA TOPLAM 1.290.371.598,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 210.915.739,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.948,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.948,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 46.214,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.390.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 105.726.691,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.506.437,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.506.437,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 30.969.132,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 40.256.317,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.501.287.337,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 350.993.673,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 32.172.848,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 27.750.885,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 107.159.481,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 107.159.481,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.467.182,00
 • Diğer Borçlar 3.611.935,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 267.969,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.343.966,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 173.581.913,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.249.429,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.846.607,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.402.822,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 350.993.673,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 495.552.026,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 468.412.053,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.714.115,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.714.115,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17.425.858,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 846.545.699,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 654.741.638,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 654.625.534,00
 • Ödenmiş Sermaye 652.500.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.759.039,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.996.748,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 38.432.073,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 38.432.073,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.605.701,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.913.435,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -21.820.352,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -21.637.331,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 116.104,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.501.287.337,00

Kredi Hesaplama