FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

koc holding - kchol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.712.378.000.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 289.405.000.000,00
 • Finansal Yatırımlar 39.025.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 143.442.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.081.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 132.361.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 21.929.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 10.467.000.000,00
 • Stoklar 115.828.000.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 148.143.000.000,00
 • ARA TOPLAM 1.706.726.000.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 5.652.000.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.146.587.000.000,00
 • Finansal Yatırımlar 388.151.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.011.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.011.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 13.685.000.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 69.044.000.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.483.000.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 275.854.000.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 96.602.000.000,00
 • - Şerefiye 48.499.000.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 48.103.000.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 20.304.000.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 16.323.000.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.858.965.000.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.865.813.000.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 192.453.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 168.977.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 186.649.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.721.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 174.928.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 30.239.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 3.893.000.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.274.000.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.915.000.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 135.295.000.000,00
 • ARA TOPLAM 1.861.666.000.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 4.147.000.000,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 318.880.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 247.393.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 9.701.000.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 26.563.000.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.472.000.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 5.091.000.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15.179.000.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.184.693.000.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 674.272.000.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 404.729.000.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.536.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 46.957.000.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 229.000.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.622.000.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.401.000.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.549.000.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 268.511.000.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 72.230.000.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 269.543.000.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.858.965.000.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00