FİNANS

koc holding - kchol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 817.497.909.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 125.595.041.000,00
 • Finansal Yatırımlar 16.524.503.000,00
 • Ticari Alacaklar 74.800.883.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.121.284.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 69.679.599.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.605.571.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 8.152.617.000,00
 • Stoklar 84.615.152.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 65.781.911.000,00
 • ARA TOPLAM 817.462.589.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 35.320.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 528.477.334.000,00
 • Finansal Yatırımlar 176.417.081.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.216.933.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.216.933.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 13.251.095.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 13.651.888.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 363.071.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 59.902.186.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.558.830.000,00
 • - Şerefiye 6.257.257.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.301.573.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 18.414.322.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 4.409.168.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.345.975.243.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.001.069.341.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 70.396.052.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 121.205.243.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 127.008.873.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.235.095.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 121.773.778.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 9.143.666.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 10.776.512.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 673.098.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.073.083.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 67.439.106.000,00
 • ARA TOPLAM 1.001.069.341.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 180.887.713.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 152.686.557.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 8.833.232.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.300.347.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.381.445.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.918.902.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.553.174.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.181.957.054.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 164.018.189.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 99.772.203.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.535.898.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 967.288.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.286.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.094.870.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.482.967.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 682.998.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 59.045.820.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 22.161.882.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 64.245.986.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.345.975.243.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00

Kredi Hesaplama