FİNANS

koc holding - kchol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 982.090.000.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 151.618.000.000,00
 • Finansal Yatırımlar 24.145.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 74.829.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.491.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 69.338.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.795.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 9.470.000.000,00
 • Stoklar 78.521.000.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 86.003.000.000,00
 • ARA TOPLAM 982.055.000.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 35.000.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 600.504.000.000,00
 • Finansal Yatırımlar 229.232.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.119.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.119.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 13.271.000.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 21.369.000.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 358.000.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 73.026.000.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.486.000.000,00
 • - Şerefiye 6.519.000.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.967.000.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 20.871.000.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 4.797.000.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.582.594.000.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.145.655.000.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 92.414.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 133.538.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 102.839.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.921.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 95.918.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 12.719.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 7.433.000.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.682.000.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.495.000.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 77.332.000.000,00
 • ARA TOPLAM 1.145.655.000.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 189.741.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 152.598.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 8.017.000.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.630.000.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.424.000.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 3.206.000.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.025.000.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.335.396.000.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 247.198.000.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 149.353.000.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.536.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 967.000.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.000.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.509.000.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 19.800.000.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 683.000.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 59.080.000.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 69.806.000.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 97.845.000.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.582.594.000.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00

Kredi Hesaplama