koc holding - kchol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 346.904.009.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 50.946.583.000,00
 • Finansal Yatırımlar 9.793.871.000,00
 • Ticari Alacaklar 22.149.695.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.169.790.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 20.979.905.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.537.400.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 4.603.214.000,00
 • Stoklar 17.976.764.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 27.800.636.000,00
 • ARA TOPLAM 346.734.991.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 169.018.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 281.748.996.000,00
 • Finansal Yatırımlar 67.750.396.000,00
 • Ticari Alacaklar 397.187.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 397.187.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 4.478.771.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 6.864.228.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 387.256.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 37.027.667.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.837.129.000,00
 • - Şerefiye 3.716.847.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.120.282.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.835.225.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 2.482.664.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 628.653.005.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 413.183.296.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 35.393.854.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 40.051.992.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 22.784.969.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.219.587.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.565.382.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 4.739.394.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 1.985.262.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 455.643.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.126.554.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 28.349.073.000,00
 • ARA TOPLAM 413.182.020.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 1.276.000,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 131.889.642.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 113.425.861.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 207.350.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 8.954.104.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.507.009.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.085.897.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.421.112.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.303.303.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 545.072.938.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 83.580.067.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 43.634.092.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.535.898.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 967.288.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.286.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -233.572.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 950.041.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 523.765.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 32.144.813.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.736.573.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 39.945.975.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 628.653.005.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.