FİNANS

koc holding - kchol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.238.699.000.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 212.434.000.000,00
 • Finansal Yatırımlar 24.647.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 106.948.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.832.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 98.116.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.525.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 17.874.000.000,00
 • Stoklar 95.396.000.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 109.643.000.000,00
 • ARA TOPLAM 1.235.738.000.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 2.961.000.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 760.506.000.000,00
 • Finansal Yatırımlar 309.510.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.110.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.110.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 15.129.000.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 27.822.000.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 353.000.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 95.011.000.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.218.000.000,00
 • - Şerefiye 8.002.000.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.216.000.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 23.002.000.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 8.843.000.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.999.205.000.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.466.639.000.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 98.309.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 136.564.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 130.563.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.529.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 119.034.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 15.578.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 5.703.000.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.821.000.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.575.000.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 89.213.000.000,00
 • ARA TOPLAM 1.463.943.000.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 2.696.000.000,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 243.134.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 194.102.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 11.050.000.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 17.001.000.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.880.000.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 4.121.000.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.079.000.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.709.773.000.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 289.432.000.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 180.508.000.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.536.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 967.000.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.000.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.901.000.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 21.119.000.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 683.000.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 121.742.000.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 37.372.000.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 108.924.000.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.999.205.000.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00

Kredi Hesaplama