FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

koc holding - kchol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.957.748.000.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 272.639.000.000,00
 • Finansal Yatırımlar 67.273.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 150.748.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.516.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 139.232.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 832.292.000.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 28.507.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 15.455.000.000,00
 • Stoklar 145.366.000.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 175.804.000.000,00
 • ARA TOPLAM 1.957.465.000.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 283.000.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.287.657.000.000,00
 • Finansal Yatırımlar 430.198.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.034.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.034.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 291.399.000.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 14.385.000.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 76.930.000.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.837.000.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 313.863.000.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 110.623.000.000,00
 • - Şerefiye 55.365.000.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 55.258.000.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 23.795.000.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 22.593.000.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.245.405.000.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.134.647.000.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 247.512.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 172.813.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 194.440.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 13.296.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 181.144.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 1.299.327.000.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 32.552.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 11.835.000.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.800.000.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.996.000.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 155.372.000.000,00
 • ARA TOPLAM 2.134.647.000.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 355.806.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 275.263.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 11.104.000.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 10.922.000.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 27.134.000.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.287.000.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 4.847.000.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.972.000.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 11.411.000.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.490.453.000.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 754.952.000.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 460.268.000.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.536.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 54.413.000.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 71.000.000,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 263.000.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.921.000.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.534.000.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.138.000.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 392.022.000.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.354.000.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 294.684.000.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.245.405.000.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Azalışları 0,00