FİNANS

kent gida - kent - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.939.440.893,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 296.883.614,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.001.752.336,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 98.431.873,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.903.320.463,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 63.067.969,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 63.067.969,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.193.290.474,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 109.105.855,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 275.340.645,00
 • ARA TOPLAM 3.939.440.893,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 842.577.021,00
 • Finansal Yatırımlar 103.107,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 663.295.943,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.291.718,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 116.543.106,00
 • Diğer Duran Varlıklar 17.518.298,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.782.017.914,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.278.044.320,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 275.151.382,00
 • - Banka Kredileri 266.196.794,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.473.972.919,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 469.660.750,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.004.312.169,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 103.107.906,00
 • Diğer Borçlar 701,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 701,00
 • Türev Araçlar 34.766.822,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 122.991.787,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 177.183.581,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 86.905.940,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 24.844.626,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 62.061.314,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.963.282,00
 • ARA TOPLAM 3.278.044.320,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 170.598.141,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 35.173.635,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 35.173.635,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 135.424.506,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 135.424.506,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.448.642.461,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.333.375.453,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.333.375.453,00
 • Ödenmiş Sermaye 220.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 38.943.796,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 366.683,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -92.305.444,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -92.305.444,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -92.305.444,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.055.668,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.077.201.201,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 77.113.549,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.782.017.914,00

Kredi Hesaplama