FİNANS

kent gida - kent - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.463.094.523,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 245.131.656,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 970.146.386,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 85.996.193,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 884.150.193,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 59.085.030,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 59.085.030,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 844.047.594,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 103.585.920,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 56.140.644,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 184.957.293,00
 • ARA TOPLAM 2.463.094.523,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 714.933.123,00
 • Finansal Yatırımlar 103.107,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 606.546.880,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.649.820,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 104.641.458,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.181.334,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.178.027.646,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.977.253.328,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 278.043.579,00
 • - Banka Kredileri 276.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.499.045.120,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 286.283.258,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.212.761.862,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 32.014.234,00
 • Diğer Borçlar 974,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 974,00
 • Türev Araçlar 22.747.463,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 19.739.833,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 84.246.011,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 39.785.920,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 22.764.001,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17.021.919,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.630.194,00
 • ARA TOPLAM 1.977.253.328,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 96.184.404,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 96.184.404,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 96.184.404,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.073.437.732,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.104.589.914,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.104.589.914,00
 • Ödenmiş Sermaye 220.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 38.943.796,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 366.683,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -69.899.487,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -69.899.487,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -69.899.487,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.055.668,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 772.048.796,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 131.074.458,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.178.027.646,00

Kredi Hesaplama