FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kent gida - kent - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.462.735.042,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 562.274.806,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.708.397.706,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 133.512.398,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.574.885.308,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 76.972.867,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 76.972.867,00
 • Türev Araçlar 130.481,00
 • Stoklar 1.629.851.548,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 98.084.131,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 387.023.503,00
 • ARA TOPLAM 4.462.735.042,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.608.413.647,00
 • Finansal Yatırımlar 1.744.485,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.436.071.564,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.958.614,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.071.148.689,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.309.791.124,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 354.161.524,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Banka Kredileri 324.383.369,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.709.722.023,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 282.024.124,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.427.697.899,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 83.071.791,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 2.166.447,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 23.804.800,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17.818.159,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 89.364.917,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 50.815.357,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 38.549.560,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29.681.463,00
 • ARA TOPLAM 3.309.791.124,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 274.697.665,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 68.926.390,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 68.926.390,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 160.460.574,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 160.460.574,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 45.310.701,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.584.488.789,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.486.659.900,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.486.659.900,00
 • Ödenmiş Sermaye 220.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.475.535.997,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.428.728,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -211.461.592,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -211.461.592,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -211.461.592,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 119.139.086,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.346.384.486,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 535.633.195,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.071.148.689,00