FİNANS

kent gida - kent - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.663.445.257,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 26.167.290,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 845.972.095,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 95.079.776,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 750.892.319,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 33.320.509,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 33.320.509,00
 • Türev Araçlar 9.444.015,00
 • Stoklar 542.899.563,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 38.762.285,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 17.735.305,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 149.144.195,00
 • ARA TOPLAM 1.663.445.257,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 728.462.022,00
 • Finansal Yatırımlar 103.107,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 613.833.118,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.972.368,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 110.167.275,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.181.334,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.391.907.279,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.339.550.734,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 103.306.087,00
 • - Banka Kredileri 101.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.116.232.050,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 61.604.926,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.054.627.124,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22.976.564,00
 • Diğer Borçlar 9.765,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.765,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 15.536.827,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 40.374.164,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 38.428.723,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18.890.727,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 19.537.996,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.686.554,00
 • ARA TOPLAM 1.339.550.734,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 68.199.241,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 60.110,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 60.110,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 68.139.131,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 68.139.131,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.407.749.975,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 984.157.304,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 984.157.304,00
 • Ödenmiş Sermaye 220.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 38.943.796,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 366.683,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -46.579.590,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -46.579.590,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -46.579.590,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.055.668,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 772.048.796,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -12.678.049,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.391.907.279,00

Kredi Hesaplama