FİNANS

kervansaray yat. holding - kervn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 256.537.036,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.331.172,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 8.575.119,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 74.529,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.500.590,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 208.236.345,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 167.266.329,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 40.970.016,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 6.366.540,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 27.878.259,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 170.806,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 978.795,00
 • ARA TOPLAM 256.537.036,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 719.330.447,00
 • Finansal Yatırımlar 60.578.900,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 955.909,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 509.663.319,00
 • Maddi Duran Varlıklar 148.070.425,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 61.894,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 975.867.483,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.369.131.108,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.158.838.772,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 30.056.008,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 191.343,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 29.864.665,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.360.933,00
 • Diğer Borçlar 64.070.363,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 36.223.855,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 27.846.508,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 99.029.594,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.055.447,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.719.991,00
 • ARA TOPLAM 1.369.131.108,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.878.470,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 22.460.081,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 890.417,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 527.972,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 527.972,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.393.009.578,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -417.142.095,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -337.305.932,00
 • Ödenmiş Sermaye 588.505.080,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -514.273.301,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 77.882.450,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -43.873.237,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.922.400,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 481.264.511,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 481.264.511,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.460.094,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.105.657,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -525.252.333,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -431.587.159,00
 • Diğer Yedekler 15.000.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -79.836.163,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 975.867.483,00