FİNANS

kerevitas gida - kervt - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.134.710.100,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 40.669.949,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.841.873.688,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.078.381.611,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 763.492.077,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.432.592.538,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.415.715.894,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.876.644,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.605.027.821,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 38.419.923,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 151.403,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 175.974.778,00
 • ARA TOPLAM 6.134.710.100,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.573.573.622,00
 • Finansal Yatırımlar 31.017,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.627.870,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.627.870,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 233.906.133,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.245.625.805,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 37.720.435,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.632.267,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 39.476.434,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.708.283.722,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.341.673.102,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.153.505.783,00
 • - Banka Kredileri 2.144.288.264,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.918.371.190,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.035.334,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.907.335.856,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 32.981.810,00
 • Diğer Borçlar 1.286.792,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 119.967,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.166.825,00
 • Türev Araçlar 2.765.746,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 51.783.366,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 85.702.121,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 76.279.188,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 26.571.097,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 49.708.091,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.997.106,00
 • ARA TOPLAM 4.341.673.102,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 728.267.698,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 36.329.737,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 36.329.737,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 537.152.207,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 109.376.157,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 109.376.157,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 45.409.597,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.069.940.800,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.638.342.922,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.254.415.268,00
 • Ödenmiş Sermaye 662.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 702.050,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 334.544.988,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 334.544.988,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.001.900,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 300.684.710,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 300.684.710,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 37.378.874,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 20.557.154,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 898.547.492,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 383.927.654,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.708.283.722,00

Kredi Hesaplama