FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kerevitas gida - kervt - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 8.839.588.172,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 44.397.599,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.661.844.302,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.434.519.380,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.227.324.922,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.924.199.642,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.787.421.740,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 136.777.902,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.358.503.127,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 465.755.938,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 161.147.020,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 223.740.544,00
 • ARA TOPLAM 8.839.588.172,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.284.222.289,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.871.866,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.871.866,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.327.753.640,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.406.572.454,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 232.627.242,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 22.010.344,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 256.339.019,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 16.123.810.461,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.905.492.035,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.098.559.412,00
 • - Banka Kredileri 2.047.500.208,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 171.991.641,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.970.251.188,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 36.079.305,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.934.171.883,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 83.258.587,00
 • Diğer Borçlar 100.232.222,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 100.114.469,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 117.753,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 89.678.634,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 125.936.987,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 151.215.168,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 113.580.954,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 37.634.214,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 114.368.196,00
 • ARA TOPLAM 6.905.492.035,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.931.774.997,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 472.239.703,00
 • Banka Kredileri 322.446.288,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 149.793.415,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 572.839.666,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.562.036,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 223.545.258,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 223.545.258,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 653.588.334,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.837.267.032,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.286.543.429,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.931.825.137,00
 • Ödenmiş Sermaye 662.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -946.217.099,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.982.962.456,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 446.745.634,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.608.691.024,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.608.691.024,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -108.548.565,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 478.124.671,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 478.124.671,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 400.098.734,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 715.599.239,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 583.820.478,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 354.718.292,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 16.123.810.461,00