FİNANS

kerevitas gida - kervt - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.618.663.973,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 31.503.123,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.888.301.555,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.107.462.295,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 780.839.260,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.312.274.778,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.269.267.680,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 43.007.098,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.036.437.741,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 102.941.188,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 22.509.938,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 224.695.650,00
 • ARA TOPLAM 7.618.663.973,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.804.031.422,00
 • Finansal Yatırımlar 31.017,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.834.482,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.834.482,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 504.921.210,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.181.713.426,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 51.025.145,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.199.389,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 43.446.141,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 10.422.695.395,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.557.151.692,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.032.809.867,00
 • - Banka Kredileri 1.012.788.090,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.006.443.824,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 33.887.713,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.972.556.111,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 123.484.335,00
 • Diğer Borçlar 2.077.293.551,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.077.181.971,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 111.580,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 49.574.205,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 157.721.769,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 72.807.715,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 40.184.033,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 32.623.682,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 37.016.426,00
 • ARA TOPLAM 5.557.151.692,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 972.405.865,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 28.193.449,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 28.193.449,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 545.610.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.243.909,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 171.810.864,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 171.810.864,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 222.547.643,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.529.557.557,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.893.137.838,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.472.380.342,00
 • Ödenmiş Sermaye 662.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 702.050,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.013.429.265,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.013.429.265,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -61.333.997,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 335.290.551,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 335.290.551,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 37.378.874,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.331.079.353,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 92.500.249,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 420.757.496,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 10.422.695.395,00

Kredi Hesaplama