FİNANS

kerevitas gida - kervt - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.559.789.795,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 289.011.441,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.555.461.675,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.062.633.863,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 492.827.812,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.599.430.144,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.592.274.749,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.155.395,00
 • Türev Araçlar 717.463,00
 • Stoklar 1.002.514.168,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 41.433.456,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 298.645,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 70.922.803,00
 • ARA TOPLAM 4.559.789.795,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.504.534.171,00
 • Finansal Yatırımlar 21.340,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.472.787,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.472.787,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 233.906.133,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.158.222.666,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 31.880.587,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.544.199,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.544.199,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 64.971.778,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.064.323.966,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.366.082.262,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.914.380.929,00
 • - Banka Kredileri 1.896.165.764,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.280.011.180,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.811.499,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.270.199.681,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 38.950.361,00
 • Diğer Borçlar 12.896.816,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.795.437,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 101.379,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 78.220.478,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.864.564,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 23.153.655,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.656.929,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.496.726,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.604.279,00
 • ARA TOPLAM 3.366.082.262,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 680.389.295,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 34.792.120,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 34.792.120,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 539.411.449,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 78.570.723,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 78.570.723,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 27.615.003,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.046.471.557,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.017.852.409,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.683.943.581,00
 • Ödenmiş Sermaye 662.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 702.050,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 334.544.988,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 334.544.988,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.001.900,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 259.006.914,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 259.006.914,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 37.378.874,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 20.557.154,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 369.753.601,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 333.908.828,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.064.323.966,00

Kredi Hesaplama