kerevitas gida - kervt - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.038.539.836,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 31.797.558,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 540.075.760,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 265.778.354,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 274.297.406,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 819.004.252,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 814.024.236,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.980.016,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 560.108.526,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 77.574.723,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 139.152,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.839.865,00
 • ARA TOPLAM 2.038.539.836,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.225.604.379,00
 • Finansal Yatırımlar 1.394.933,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 859.035,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 859.035,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 208.072.001,00
 • Maddi Duran Varlıklar 921.035.393,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.690.941,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.564.114,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.564.114,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 54.589.979,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.264.144.215,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 927.288.327,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 302.089.180,00
 • - Banka Kredileri 297.829.174,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 502.553.645,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 23.598.492,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 478.955.153,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.277.067,00
 • Diğer Borçlar 46.284.687,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 46.132.584,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 152.103,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.622.250,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15.720.283,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 20.754.965,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.962.494,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.792.471,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.986.250,00
 • ARA TOPLAM 927.288.327,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.215.868.481,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.698.748,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.698.748,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.116.093.128,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 40.073.151,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 40.073.151,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 44.003.454,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.143.156.808,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.120.987.407,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 885.734.349,00
 • Ödenmiş Sermaye 662.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -895.717.515,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 702.050,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 311.977.700,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 311.977.700,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.340.254,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 136.882.494,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 136.882.494,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 37.378.874,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 537.233.778,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 95.276.968,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 235.253.058,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.264.144.215,00

KEREVITAS GIDA Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.