FİNANS

kerevitas gida - kervt - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.238.946.295,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 31.976.167,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.126.511.746,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.030.451.383,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.096.060.363,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.263.664.635,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.165.388.504,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 98.276.131,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.353.757.523,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 216.878.609,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 65.063.079,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 181.094.536,00
 • ARA TOPLAM 7.238.946.295,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.425.597.128,00
 • Finansal Yatırımlar 31.017,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.549.871,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.549.871,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 504.921.210,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.762.887.079,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 60.652.887,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.046.900,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 63.482.235,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 10.664.543.423,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.002.361.435,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.633.883.739,00
 • - Banka Kredileri 1.572.840.026,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.051.993.074,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 36.123.289,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.015.869.785,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 78.867.592,00
 • Diğer Borçlar 1.944.567.648,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.944.312.668,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 254.980,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 76.567.217,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22.498.398,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 91.450.222,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 52.522.005,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 38.928.217,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 102.533.545,00
 • ARA TOPLAM 6.002.361.435,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.167.154.256,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 295.939.194,00
 • Banka Kredileri 154.847.001,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 141.092.193,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 590.832.554,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.243.909,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 198.404.533,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 198.404.533,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 77.734.066,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.169.515.691,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.495.027.732,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.035.716.683,00
 • Ödenmiş Sermaye 662.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -758.537.494,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 702.050,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.337.835.965,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.337.835.965,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -69.834.995,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 418.939.859,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 418.939.859,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 37.378.874,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.285.168.886,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 52.228.543,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 459.311.049,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 10.664.543.423,00

Kredi Hesaplama