FİNANS

kafein yazilim - kfein - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 208.237.378,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 51.982.495,00
 • Finansal Yatırımlar 4.585.526,00
 • Ticari Alacaklar 104.324.374,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 104.324.374,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.390.214,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 141.360,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.248.854,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.711.157,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 24.830.412,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 162.303,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.996,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 17.838,00
 • ARA TOPLAM 208.237.378,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 169.397.762,00
 • Finansal Yatırımlar 64.035.558,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.572,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.572,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 9.973.722,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 76.675.365,00
 • - Şerefiye 38.839.427,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 45.783,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.443.953,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.443.953,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.688.307,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.460,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 377.635.140,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 88.751.866,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.823.323,00
 • - Banka Kredileri 4.823.323,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.771.013,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.260.417,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 16.879.593,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.879.593,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.456.331,00
 • Diğer Borçlar 15.323.746,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 15.317.746,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.264.667,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 34.402,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.361.527,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.619.633,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.741.894,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 174.468,00
 • ARA TOPLAM 88.751.866,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.460.628,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.491.770,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.452.089,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.053.890,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.245.435,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.245.435,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 118.212.494,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 259.422.646,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 231.962.258,00
 • Ödenmiş Sermaye 19.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 30.050.545,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.322.247,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.322.247,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.322.247,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 49.665.454,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 67.849.960,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 69.067.693,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 27.460.388,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 377.635.140,00

Kredi Hesaplama