FİNANS

kafein yazilim - kfein - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 103.381.679,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 19.320.377,00
 • Finansal Yatırımlar 2.682.069,00
 • Ticari Alacaklar 37.783.538,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 37.783.538,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.117.509,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.299,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.112.210,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 353.922,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.709.312,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 110.788,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.055,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 101.966,00
 • ARA TOPLAM 103.381.679,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 179.172.146,00
 • Finansal Yatırımlar 80.734.263,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.572,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.572,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 8.472.446,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 67.808.573,00
 • - Şerefiye 38.839.427,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 80.116,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.044.293,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.044.293,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.867.851,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.460,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 282.553.825,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 55.024.321,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.210.484,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.097.748,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 11.807.693,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.807.693,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.980.034,00
 • Diğer Borçlar 2.570.257,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 92.062,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.478.195,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.264.667,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.472.821,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.703.646,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.716.475,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 987.171,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.938.834,00
 • ARA TOPLAM 55.024.321,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.502.980,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.667.102,00
 • Banka Kredileri 1.592.745,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.862.451,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.002.391,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.449.279,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.449.279,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 78.527.301,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 204.026.524,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 189.844.775,00
 • Ödenmiş Sermaye 19.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 30.050.545,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -54.504,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -54.504,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -54.504,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 48.741.500,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 69.767.746,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 23.748.738,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 14.181.749,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 282.553.825,00

Kredi Hesaplama