FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kafein yazilim - kfein - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 617.346.701,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 163.233.190,00
 • Finansal Yatırımlar 130.659.415,00
 • Ticari Alacaklar 294.037.093,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 294.037.093,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.672,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.672,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 360.311,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.153.588,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 420.592,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.033,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 617.346.701,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 316.220.538,00
 • Finansal Yatırımlar 3.169.675,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 297.215,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 297.215,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 27.095.304,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 253.071.610,00
 • - Şerefiye 144.845.819,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 79.890,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 783.919,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 783.919,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 17.036.142,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.460,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 933.567.239,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 251.653.347,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 476.678,00
 • - Banka Kredileri 476.678,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.370.015,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.370.015,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 120.423.828,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 120.423.828,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22.411.544,00
 • Diğer Borçlar 19.567.176,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 943.761,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.623.415,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.476.897,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.382.550,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 21.577.841,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.645.398,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.932.443,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.853.532,00
 • ARA TOPLAM 251.653.347,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.050.385,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.644.538,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.644.538,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 12.329.603,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.329.603,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 276.703.732,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 656.863.507,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 588.301.513,00
 • Ödenmiş Sermaye 19.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 103.717.562,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 158.476.605,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.052.119,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.052.119,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.052.119,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 183.827.511,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 45.974.472,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 87.367.586,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 68.561.994,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 933.567.239,00