FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kafein yazilim - kfein - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 269.788.562,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 21.646.600,00
 • Finansal Yatırımlar 74.581.178,00
 • Ticari Alacaklar 92.458.174,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.092,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 92.455.082,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.439.475,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 190.621,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.248.854,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 15.746.818,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.907.559,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 158.303,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.602,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 16.469,00
 • ARA TOPLAM 269.788.562,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 114.626.393,00
 • Finansal Yatırımlar 789.522,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.572,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.572,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 13.144.700,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 80.231.140,00
 • - Şerefiye 38.839.427,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 34.338,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 300.532,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 300.532,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 10.852.049,00
 • Diğer Duran Varlıklar 2.470.101,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 384.414.955,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 100.450.794,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.564.346,00
 • - Banka Kredileri 5.564.346,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.307.459,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.162.543,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 35.943.267,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 35.943.267,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.285.753,00
 • Diğer Borçlar 10.397.494,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.397.494,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.264.667,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.519.611,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.494.851,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.451.588,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.298.971,00
 • ARA TOPLAM 100.450.794,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.756.692,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.057.724,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.018.043,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 737.723,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 11.890.504,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.890.504,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 125.207.486,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 259.207.469,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 231.255.932,00
 • Ödenmiş Sermaye 19.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 30.050.545,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.912.630,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.912.630,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.912.630,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 51.043.247,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 135.539.858,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 152.701,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 27.951.537,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 384.414.955,00