FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kalekim kimyevi maddeler - klkim - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.281.772.093,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 894.652.880,00
 • Finansal Yatırımlar 344.998,00
 • Ticari Alacaklar 883.028.836,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.107.871,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 877.920.965,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.167.433,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.167.433,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 329.073.243,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 55.748.243,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 68.007.942,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 49.748.518,00
 • ARA TOPLAM 2.281.772.093,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.577.366.596,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.756.275,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.756.275,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 142.089.490,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.079.720.305,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 161.065.690,00
 • - Şerefiye 44.941.026,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 116.124.664,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 132.530.302,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.859.138.689,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.236.415.404,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 233.298.682,00
 • - Banka Kredileri 218.968.771,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.035.764,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 732.257.967,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21.644.170,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 710.613.797,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.499.547,00
 • Diğer Borçlar 674.409,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 622.009,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 52.400,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 122.887.310,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17.029.560,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 58.263.480,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 56.044.386,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.219.094,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 53.468.685,00
 • ARA TOPLAM 1.236.415.404,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 97.554.521,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 24.801.939,00
 • Banka Kredileri 20.407,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 24.781.532,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 36.573.203,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 36.573.203,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 36.179.379,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.333.969.925,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.525.168.764,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.399.027.501,00
 • Ödenmiş Sermaye 460.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 958.038.790,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 683.267.223,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -58.333.710,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -58.333.710,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -58.333.710,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -213.709.576,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -213.709.576,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 342.330.836,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -182.557.590,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 430.387.260,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 126.141.263,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.859.138.689,00