FİNANS

kalekim kimyevi maddeler - klkim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.301.450.570,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 498.806.148,00
 • Finansal Yatırımlar 48.855.538,00
 • Ticari Alacaklar 501.364.411,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.486.356,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 498.878.055,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 250.629,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 250.629,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 215.757.026,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.812.979,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.709.204,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 23.894.635,00
 • ARA TOPLAM 1.301.450.570,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 495.705.645,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.291.902,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.291.902,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 81.736.200,00
 • Maddi Duran Varlıklar 242.108.864,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 72.707.825,00
 • - Şerefiye 20.394.861,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 52.312.964,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 371.030,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 80.784.991,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.797.156.215,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 609.228.822,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 71.902.250,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 396.217.155,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.973.726,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 385.243.429,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.025.691,00
 • Diğer Borçlar 234.896,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 182.496,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 52.400,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 79.901.910,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.643.352,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 25.310.078,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 24.470.012,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 840.066,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15.993.490,00
 • ARA TOPLAM 609.228.822,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 58.269.030,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.696.882,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 46.572.148,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 46.572.148,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 667.497.852,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.129.658.363,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.072.669.270,00
 • Ödenmiş Sermaye 115.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 197.350.010,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -31.324.656,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -31.324.656,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.021.647,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 144.176.200,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 143.626.854,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 506.862.509,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 56.989.093,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.797.156.215,00

Kredi Hesaplama