FİNANS

klimasan klima - klmsn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.652.801.631,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 361.298.125,00
 • Finansal Yatırımlar 282.776.780,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 282.776.780,00
 • Ticari Alacaklar 1.039.250.287,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 58.369.308,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 980.880.979,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 62.129.906,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 56.922.709,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.207.197,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 714.903.513,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 78.129.428,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 114.313.592,00
 • ARA TOPLAM 2.652.801.631,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 985.503.891,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 512.304.537,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 512.304.537,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 419.062.315,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 579.375,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 37.593.015,00
 • - Şerefiye 383.655,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.292.486,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 720.116,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 720.116,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.638.305.522,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.157.498.148,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 319.806.155,00
 • - Banka Kredileri 310.706.321,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 867.840.550,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 817.334.120,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.308.886,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 814.025.234,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.069.291,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 22.677.443,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 26.550.592,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 28.778.201,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 39.974.957,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.637.173,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 31.337.784,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19.466.839,00
 • ARA TOPLAM 2.157.498.148,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 888.795.183,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 854.997.031,00
 • Banka Kredileri 848.565.236,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.431.795,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 424.317,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 24.147.645,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.147.645,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.226.190,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.046.293.331,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 592.012.191,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 591.512.097,00
 • Ödenmiş Sermaye 79.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 980.882,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 182.485.433,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 182.485.433,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.836.579,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 95.765.436,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 95.765.436,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.479.131,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 258.490.084,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -36.888.869,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 500.094,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.638.305.522,00

Kredi Hesaplama