FİNANS

klimasan klima - klmsn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.587.486.029,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 159.863.574,00
 • Finansal Yatırımlar 237.933.885,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 237.933.885,00
 • Ticari Alacaklar 477.033.900,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 41.320.470,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 435.713.430,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 357.214.965,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 352.719.556,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.495.409,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 279.999.476,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 31.315.275,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 44.124.954,00
 • ARA TOPLAM 1.587.486.029,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 430.201.838,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 388.811.766,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.364.458,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 34.061.748,00
 • - Şerefiye 383.655,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.570.621,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.411.431,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.411.431,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.017.687.867,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 848.519.785,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 183.269.075,00
 • - Banka Kredileri 178.329.571,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 349.101.971,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 248.559.470,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.356.810,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 247.202.660,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.317.937,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 18.685.273,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.597.136,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 26.135.714,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.973.111,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21.162.603,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.853.209,00
 • ARA TOPLAM 848.519.785,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 587.536.890,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 550.957.052,00
 • Banka Kredileri 548.528.210,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.428.842,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 11.451,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 15.013.654,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.013.654,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21.554.733,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.436.056.675,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 581.631.192,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 581.852.944,00
 • Ödenmiş Sermaye 79.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 980.882,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 181.370.489,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 181.370.489,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.822.499,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 20.075.108,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 20.075.108,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.479.131,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 236.564.392,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 52.182.942,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -221.752,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.017.687.867,00

Kredi Hesaplama