FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

klimasan klima - klmsn - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.727.260.004,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 248.121.715,00
 • Finansal Yatırımlar 378.693.016,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 378.693.016,00
 • Ticari Alacaklar 1.821.872.863,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 94.209.021,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.727.663.842,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 83.518.317,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 70.649.262,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.869.055,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.585.426.902,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 361.201.483,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 248.425.708,00
 • ARA TOPLAM 4.727.260.004,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.867.171.955,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 866.298.260,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 866.298.260,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.740.156.066,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 2.079.839,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 164.858.246,00
 • - Şerefiye 383.655,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.875.635,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.875.635,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 108.059,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.594.431.959,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.611.430.590,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.735.237.605,00
 • - Banka Kredileri 1.704.563.099,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 791.518.792,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.790.573.628,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 13.663.189,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.776.910.439,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 80.152.702,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 70.727.801,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.103.943,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 77.815.397,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.648.682,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 69.166.715,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 57.300.722,00
 • ARA TOPLAM 4.611.430.590,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 890.849.945,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 607.805.206,00
 • Banka Kredileri 560.438.454,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 47.366.752,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 404.295,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 84.314.448,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 84.314.448,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 198.325.996,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.502.280.535,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.092.151.424,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.091.293.653,00
 • Ödenmiş Sermaye 79.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 980.882,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 977.189.413,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 977.189.413,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -26.758.870,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.575.475.074,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.575.475.074,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.707.131,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 500.675.665,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -61.934.512,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 857.771,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.594.431.959,00