FİNANS

klimasan klima - klmsn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.669.438.459,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 395.137.249,00
 • Finansal Yatırımlar 283.107.979,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 283.107.979,00
 • Ticari Alacaklar 878.843.142,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 114.400.658,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 764.442.484,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 72.349.070,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 58.356.617,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.992.453,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 809.622.904,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 94.759.324,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 135.618.791,00
 • ARA TOPLAM 2.669.438.459,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.086.296.664,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 521.986.264,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 521.986.264,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 475.661.326,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 500.285,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 45.501.126,00
 • - Şerefiye 383.655,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.790.064,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 21.254.258,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 21.254.258,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.977.882,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.755.735.123,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.214.482.837,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 789.715.994,00
 • - Banka Kredileri 781.552.104,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 706.720.250,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 527.868.554,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.334.115,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 522.534.439,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.020.520,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 66.414.386,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 39.352.568,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.045.429,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 53.550.412,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.823.227,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 46.727.185,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.794.724,00
 • ARA TOPLAM 2.214.482.837,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 768.774.721,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 736.891.979,00
 • Banka Kredileri 732.450.486,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.441.493,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.478.557,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 30.404.185,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 30.404.185,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.983.257.558,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 772.477.565,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 772.088.274,00
 • Ödenmiş Sermaye 79.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 980.882,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 186.941.917,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 186.941.917,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.380.095,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 200.820.969,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 200.820.969,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.577.795,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 248.391.420,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 39.175.291,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 389.291,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.755.735.123,00

Kredi Hesaplama