FİNANS

klimasan klima - klmsn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.647.245.273,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 99.333.200,00
 • Finansal Yatırımlar 355.754.736,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 355.754.736,00
 • Ticari Alacaklar 1.028.049.823,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 144.001.054,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 884.048.769,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 102.634.672,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 79.255.337,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 23.379.335,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 726.284.200,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 185.592.040,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 149.596.602,00
 • ARA TOPLAM 2.647.245.273,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.075.112.288,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 621.287.080,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 621.287.080,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.356.970.499,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.592.113,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 76.673.705,00
 • - Şerefiye 530.088,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 859.815,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 859.815,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.722.357.561,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.590.838.116,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 952.784.155,00
 • - Banka Kredileri 944.234.342,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 699.606.684,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 770.020.637,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.779.061,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 759.241.576,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 55.311.087,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 53.903.349,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.252.404,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 32.849.362,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.071.795,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 30.777.567,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.110.438,00
 • ARA TOPLAM 2.590.838.116,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 471.390.481,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 382.776.888,00
 • Banka Kredileri 374.877.148,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.899.740,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 436.799,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 36.559.055,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 36.559.055,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 51.617.739,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.062.228.597,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.660.128.964,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.659.791.043,00
 • Ödenmiş Sermaye 79.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 980.882,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 828.591.653,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 828.591.653,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.005.391,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 345.294.517,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 345.294.517,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.577.795,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 384.672.796,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.473.400,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 337.921,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.722.357.561,00

Kredi Hesaplama