klimasan klima - klmsn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 824.716.096,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 51.064.487,00
 • Finansal Yatırımlar 195.059.362,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 195.059.362,00
 • Ticari Alacaklar 305.876.542,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23.038.231,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 282.838.311,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 66.485.508,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 62.802.806,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.682.702,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 132.916.315,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 54.644.492,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 18.669.390,00
 • ARA TOPLAM 824.716.096,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 182.950.854,00
 • Finansal Yatırımlar 833.200,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 132.961.619,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 886.559,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.002.702,00
 • - Şerefiye 383.655,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.455.577,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 226.443,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 226.443,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.489.516,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.007.666.950,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 464.278.931,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 33.097.520,00
 • - Banka Kredileri 31.077.187,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 238.829.068,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 153.306.918,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.245.771,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 152.061.147,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.223.160,00
 • Diğer Borçlar 336.869,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 336.869,00
 • Türev Araçlar 9.485.533,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.661.197,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 232.612,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 16.923.302,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.649.135,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.274.167,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.182.752,00
 • ARA TOPLAM 464.278.931,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 237.364.110,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 229.371.159,00
 • Banka Kredileri 221.455.043,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.904.664,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 701.643.041,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 306.023.909,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 306.008.745,00
 • Ödenmiş Sermaye 39.600.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 980.882,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.947.316,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.947.316,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.947.316,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.230.184,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 9.230.184,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.513.999,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 148.981.832,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 101.649.164,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 15.164,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.007.666.950,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.