FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

klimasan klima - klmsn - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.092.279.632,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 207.040.415,00
 • Finansal Yatırımlar 313.432.495,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 313.432.495,00
 • Ticari Alacaklar 2.051.622.926,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 105.655.338,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.945.967.588,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 39.141.311,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 32.624.902,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.516.409,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.021.205.108,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 266.931.223,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 192.906.154,00
 • ARA TOPLAM 4.092.279.632,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.618.629.551,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 838.350.809,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 838.350.809,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.556.112.937,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 2.112.222,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 119.666.541,00
 • - Şerefiye 383.655,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 570.174,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 570.174,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 100.044,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.710.909.183,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.029.951.143,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.587.716.016,00
 • - Banka Kredileri 1.556.311.283,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 630.848.235,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.595.421.793,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.810.424,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.588.611.369,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 49.543.660,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 42.354.145,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.564.307,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 67.203.875,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.046.971,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 64.156.904,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 47.299.112,00
 • ARA TOPLAM 4.029.951.143,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 738.790.054,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 551.586.618,00
 • Banka Kredileri 504.593.749,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 46.992.869,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 368.650,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 52.271.747,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 52.271.747,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 134.563.039,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.768.741.197,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.942.167.986,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.941.510.988,00
 • Ödenmiş Sermaye 79.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 980.882,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 974.338.005,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 974.338.005,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -29.610.278,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.366.609.305,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.366.609.305,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.707.131,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 375.543.460,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 125.132.205,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 656.998,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.710.909.183,00