t. kalkinma bank. - klnma - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 843113000
 • Kredilerden Alınan Faizler 585452000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 0
 • Bankalardan Alınan Faizler 94366000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 28671000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 134602000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 22000
 • FAİZ GİDERLERİ -355784000
 • Mevduata Verilen Faizler 0
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -349759000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -3566000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 0
 • Diğer Faiz Giderleri -85000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 487329000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 24566000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 27366000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 1950000
 • Diğer 25416000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -2800000
 • Gayri Nakdi Kredilere 0
 • Diğer -2800000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 1597000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 4362000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 5983000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -50319000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 48698000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 115332000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -32202000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 412732000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 412732000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -76864000
 • Cari Vergi Karşılığı -96691000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 335868000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 335868000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 335868000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.