FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kiler holding - klrho - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 15.054.245.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 474.088.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.374.325.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.408.877.000,00
 • Ticari Alacaklar 2.275.746.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 154.432.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.121.314.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 28.772.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 24.985.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.787.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 7.785.672.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.611.945.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 345.145.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 71.411.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 432.286.000,00
 • ARA TOPLAM 15.054.245.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 17.409.343.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 6.906.151.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.896.543.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.712.296.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.037.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 241.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 520.752.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 520.752.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 371.564.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 32.463.588.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.071.322.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 755.509.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 800.828.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 20.196.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 780.632.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 47.947.000,00
 • Diğer Borçlar 48.648.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.441.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 44.207.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.319.701.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.593.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.317.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.317.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 9.071.322.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.605.238.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 926.810.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 926.810.000,00
 • Ticari Borçlar 267.469.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 267.469.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 79.770.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 32.459.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 47.311.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 314.586.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.676.560.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 21.787.028.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 14.881.280.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.625.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.679.901.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 744.938.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -9.723.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.723.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.723.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 745.396.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 745.396.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.083.642.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.551.095.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.229.444.000,00
 • Diğer Yedekler 231.587.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 6.905.748.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 32.463.588.000,00