FİNANS

kiler holding - klrho - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.464.696.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 175.343.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.257.038.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.605.639.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.382.749.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 267.850.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.114.899.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 18.662.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 334.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.328.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.964.083.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 470.746.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 35.158.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 155.692.000,00
 • ARA TOPLAM 7.464.696.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.641.952.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.941.764.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.254.628.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 317.226.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 687.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 479.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 73.333.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 73.333.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 54.314.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.106.648.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.673.454.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 129.128.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 372.914.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15.974.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 356.940.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 28.798.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 85.133.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 57.258.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 27.875.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.823.839.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 14.365.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.956.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.956.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 3.673.454.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 450.066.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 278.752.000,00
 • Banka Kredileri 278.752.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 9.013.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 51.166.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.913.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 34.253.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 111.135.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.123.520.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.983.128.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.714.372.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 650.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 74.953.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.513.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.513.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.513.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 376.669.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 376.669.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 875.893.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 728.532.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.886.338.000,00
 • Diğer Yedekler 126.500.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.268.756.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.106.648.000,00

Kredi Hesaplama