FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kiler holding - klrho - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 17.327.043.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 545.490.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.731.904.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.621.024.000,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.619.569.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 177.003.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.442.566.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 33.105.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 28.748.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.357.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 8.963.202.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.854.391.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 397.136.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 82.167.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 497.215.000,00
 • ARA TOPLAM 17.327.043.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 20.035.244.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.621.024.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 7.950.645.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.086.048.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.969.773.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.049.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 627.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 599.197.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 599.197.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 427.532.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 37.362.287.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.436.460.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 869.316.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 921.338.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 23.222.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 898.116.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 55.163.000,00
 • Diğer Borçlar 55.976.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.110.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 50.866.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.421.164.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.285.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.066.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.066.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 10.436.460.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.845.949.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.066.422.000,00
 • Banka Kredileri 1.066.422.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 307.760.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 307.760.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 91.786.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 37.348.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 54.438.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 363.378.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 12.282.409.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 25.079.878.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 17.135.675.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.625.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 4.479.011.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 856.068.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.837.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.837.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.837.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 864.662.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 864.662.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 530.870.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.689.980.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.834.448.000,00
 • Diğer Yedekler 266.473.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.944.203.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 37.362.287.000,00