FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kaleseramik - klser - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.074.481.651,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.281.572.739,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.717.718.094,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23.613.817,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.694.104.277,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 131.760.739,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 131.760.739,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.738.740.144,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 144.099.170,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 21.559.743,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 39.031.022,00
 • ARA TOPLAM 7.074.481.651,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.426.084.481,00
 • Finansal Yatırımlar 52.136.484,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 13.367.971,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 245.079.072,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.105.682.087,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 278.807.984,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 278.807.984,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 685.869.968,00
 • Diğer Duran Varlıklar 460.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 12.500.566.132,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.643.595.714,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.446.125.687,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 346.069.999,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.182.021,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.357.133.270,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 95.727.478,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.261.405.792,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 121.614.563,00
 • Diğer Borçlar 2.749.511,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.749.511,00
 • Türev Araçlar 6.123.362,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 326.125.603,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 26.364.388,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.500.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17.864.388,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.289.331,00
 • ARA TOPLAM 3.643.595.714,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.085.104.109,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 588.759.479,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 18.214.428,00
 • Ticari Borçlar 232.119.462,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 264.225.168,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 264.225.168,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.728.699.823,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.771.866.309,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.771.866.309,00
 • Ödenmiş Sermaye 514.778.661,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 5.580.233.717,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.392.500.989,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -411.289.967,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -413.579.955,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -413.579.955,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -121.998.582,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -121.998.582,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 171.554.466,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.649.177.285,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 295.264.310,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 12.500.566.132,00