FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

koleksiyon mobilya - klsyn - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 557.552.903,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 45.287.293,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 181.456.752,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 205.957,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 181.250.795,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.497.703,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.821.314,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.676.389,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 224.637.957,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 84.306.557,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.366.641,00
 • ARA TOPLAM 557.552.903,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.034.096.890,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.042.778,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.042.778,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 412.520.369,00
 • Maddi Duran Varlıklar 612.560.932,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.563.401,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.563.401,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 409.410,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.591.649.793,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 493.267.725,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 52.988.773,00
 • - Banka Kredileri 52.988.773,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 94.329.157,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 99.369.580,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.428.309,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 88.941.271,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 26.125.204,00
 • Diğer Borçlar 2.550.951,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8.480,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.542.471,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 184.699.512,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 21.773.681,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 11.430.867,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.494.343,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.936.524,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 493.267.725,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 247.786.089,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 99.260.840,00
 • Banka Kredileri 99.260.840,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 45.799.235,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 45.799.235,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 102.726.014,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 741.053.814,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 850.595.979,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 850.595.979,00
 • Ödenmiş Sermaye 431.419.816,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 194,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 155.216.306,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 155.216.306,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.637.147,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.950.569,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 73.395.905,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 162.976.582,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.591.649.793,00

Kredi Hesaplama