FİNANS

koleksiyon mobilya - klsyn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 266.123.267,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 18.875.168,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 71.541.394,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 780.422,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 70.760.972,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.317.250,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 196.460,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.120.790,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 120.929.160,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 30.479.805,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 21.980.490,00
 • ARA TOPLAM 266.123.267,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 819.317.598,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 372.687,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 372.687,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 383.054.628,00
 • Maddi Duran Varlıklar 427.497.757,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.364.649,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.364.649,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 27.877,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.085.440.865,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 316.293.283,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 56.745.930,00
 • - Banka Kredileri 56.745.930,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 86.355.888,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 57.204.642,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.101.838,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 56.102.804,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.905.603,00
 • Diğer Borçlar 148.569,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 148.569,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 90.809.001,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.874.381,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.206.809,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.306.770,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 900.039,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.042.460,00
 • ARA TOPLAM 316.293.283,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 176.119.805,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 64.707.847,00
 • Banka Kredileri 64.707.847,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 25.637.368,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25.637.368,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 85.774.590,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 492.413.088,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 593.027.777,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 593.027.777,00
 • Ödenmiş Sermaye 431.419.816,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 194,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 95.736.448,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 95.736.448,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.718.360,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.853.846,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -8.804.391,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 32.799.220,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.085.440.865,00

Kredi Hesaplama