FİNANS

koleksiyon mobilya - klsyn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 402.284.933,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 92.407.858,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 60.103.003,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.553.651,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 58.549.352,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.010.887,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 803.938,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.206.949,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 175.547.187,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 46.092.237,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 23.123.761,00
 • ARA TOPLAM 402.284.933,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 990.452.947,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.014.109,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.014.109,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 412.520.369,00
 • Maddi Duran Varlıklar 567.982.810,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.803.214,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.803.214,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 132.445,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.392.737.880,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 395.396.392,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 54.465.116,00
 • - Banka Kredileri 54.465.116,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 73.573.452,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 63.345.247,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 495.627,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 62.849.620,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 37.613.818,00
 • Diğer Borçlar 7.728.937,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 75.261,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.653.676,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 120.950.364,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 27.708.283,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.049.259,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.372.813,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.676.446,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.961.916,00
 • ARA TOPLAM 395.396.392,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 230.339.392,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 89.796.096,00
 • Banka Kredileri 89.796.096,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 29.514.029,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 29.514.029,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 111.029.267,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 625.735.784,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 767.002.096,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 767.002.096,00
 • Ödenmiş Sermaye 431.419.816,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 194,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 155.216.306,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 155.216.306,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.637.147,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.853.845,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 91.869.835,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 52.749.117,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.392.737.880,00

Kredi Hesaplama