FİNANS

koleksiyon mobilya - klsyn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 231.933.878,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 29.915.160,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 55.379.608,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 477.614,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 54.901.994,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.568.936,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 905.509,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.663.427,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 106.191.583,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.120.490,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 18.758.101,00
 • ARA TOPLAM 231.933.878,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 816.720.990,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 372.687,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 372.687,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 383.054.628,00
 • Maddi Duran Varlıklar 424.530.479,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.735.319,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.735.319,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 27.877,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.048.654.868,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 281.872.155,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 58.317.616,00
 • - Banka Kredileri 58.317.616,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 71.306.901,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 61.569.560,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 181.099,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 61.388.461,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.294.991,00
 • Diğer Borçlar 3.422,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.422,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 73.973.457,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.526.019,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.725.980,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 800.039,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 880.189,00
 • ARA TOPLAM 281.872.155,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 194.840.036,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 89.275.633,00
 • Banka Kredileri 89.275.633,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 16.324.721,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.324.721,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 89.239.682,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 476.712.191,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 571.942.677,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 571.942.677,00
 • Ödenmiş Sermaye 431.419.816,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 194,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 95.736.448,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 95.736.448,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.718.360,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.853.845,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -8.804.388,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 11.714.118,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.048.654.868,00

Kredi Hesaplama