FİNANS

koleksiyon mobilya - klsyn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 201.102.921,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 43.088.944,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 48.171.591,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 19.255,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 48.152.336,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.766.559,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.756.559,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 85.872.596,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.773.453,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 14.429.778,00
 • ARA TOPLAM 201.102.921,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 819.178.488,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 441.522,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 441.522,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 383.054.628,00
 • Maddi Duran Varlıklar 425.087.601,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.568.369,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.568.369,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 26.368,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.020.281.409,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 242.969.815,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 34.897.793,00
 • - Banka Kredileri 34.897.793,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 71.972.677,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 56.637.350,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 515.531,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 56.121.819,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.981.780,00
 • Diğer Borçlar 7.770,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.770,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 64.373.109,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.404.519,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.643.799,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 760.720,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 694.817,00
 • ARA TOPLAM 242.969.815,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 224.221.607,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 114.568.940,00
 • Banka Kredileri 114.568.940,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 4.477.246,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.679.736,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.679.736,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 90.495.685,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 467.191.422,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 553.089.987,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 553.089.987,00
 • Ödenmiş Sermaye 431.419.816,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 194,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 95.736.448,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 95.736.448,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.718.360,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.853.845,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -8.804.390,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -7.138.570,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.020.281.409,00

Kredi Hesaplama