FİNANS

kimteks poliuretan - kmpur - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.512.297.612,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 568.924.185,00
 • Finansal Yatırımlar 761.355.789,00
 • Ticari Alacaklar 2.340.728.558,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.538.089,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.333.190.469,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 18.090.506,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.648.682,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.441.824,00
 • Türev Araçlar 2.534.094,00
 • Stoklar 718.442.407,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 45.336.159,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.971.589,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 54.914.325,00
 • ARA TOPLAM 4.512.297.612,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 561.461.217,00
 • Finansal Yatırımlar 500.300,00
 • Ticari Alacaklar 400.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 400.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 483.945.422,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 47.041.739,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.720,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.720,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 24.946.150,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.073.758.829,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.116.160.290,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.822.157.867,00
 • - Banka Kredileri 1.820.628.106,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.150.423.173,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 121.571,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.150.301.602,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.789.458,00
 • Diğer Borçlar 162.475,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 162.475,00
 • Türev Araçlar 20.182.107,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 49.184.780,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.811.694,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.811.694,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.005.869,00
 • ARA TOPLAM 3.116.160.290,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 382.142.590,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 368.772.352,00
 • Banka Kredileri 365.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.772.352,00
 • Ticari Borçlar 151.248,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 151.248,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 13.218.990,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.218.990,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.498.302.880,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.575.455.949,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.570.291.499,00
 • Ödenmiş Sermaye 121.550.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 312.271.742,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 136.241.583,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 136.241.583,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.786.233,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.186.085,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 4.186.085,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30.047.263,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 815.565.375,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 150.429.451,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.164.450,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.073.758.829,00

Kredi Hesaplama