FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kimteks poliuretan - kmpur - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.484.645.694,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.056.525.582,00
 • Finansal Yatırımlar 1.195.188.685,00
 • Ticari Alacaklar 3.214.837.103,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.811.705,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.204.025.398,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.864.375,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.066.035,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.798.340,00
 • Türev Araçlar 7.759.211,00
 • Stoklar 853.999.343,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 79.935.026,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 70.536.369,00
 • ARA TOPLAM 6.484.645.694,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 656.642.660,00
 • Finansal Yatırımlar 500.300,00
 • Ticari Alacaklar 900.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 900.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 587.582.758,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 40.622.659,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.092.289,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 17.092.289,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.141.288.354,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.739.069.006,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.767.225.842,00
 • - Banka Kredileri 2.764.867.745,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.742.964.180,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.742.964.180,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.909.455,00
 • Diğer Borçlar 200.775,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 200.775,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 140.447.447,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 57.313.342,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.649.623,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.649.623,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.655.010,00
 • ARA TOPLAM 4.739.069.006,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 417.785.112,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 373.593.241,00
 • Banka Kredileri 365.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.593.241,00
 • Ticari Borçlar 95.200,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 95.200,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 12.937.999,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.937.999,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 31.158.672,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.156.854.118,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.984.434.236,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.976.214.399,00
 • Ödenmiş Sermaye 243.100.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 158.381.742,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 141.085.807,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 141.085.807,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.942.009,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.914.023,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 3.914.023,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 78.261.415,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 468.794.965,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 882.676.447,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 8.219.837,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.141.288.354,00

Kredi Hesaplama