FİNANS

konya kagit - konka - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 652.750.164,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 253.051.185,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 170.649.453,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.629.283,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 168.020.170,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.365.155,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.276.500,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 88.655,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 193.452.902,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.659.811,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 25.571.658,00
 • ARA TOPLAM 652.750.164,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 982.382.626,00
 • Finansal Yatırımlar 39.349.649,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 256.142.200,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 447.523.164,00
 • Maddi Duran Varlıklar 227.840.382,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 411.964,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 10.419.192,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.635.132.790,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 177.531.848,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 14.312.457,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 37.870.718,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 45.068.810,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.714.060,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 40.354.750,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.077.081,00
 • Diğer Borçlar 677.485,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 296.020,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 381.465,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 37.867.550,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.969.243,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.904.463,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 64.780,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 32.442.533,00
 • ARA TOPLAM 177.531.848,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 117.486.447,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 26.677.360,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 68.410.816,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 295.018.295,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.340.114.495,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.340.114.495,00
 • Ödenmiş Sermaye 130.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 13.093.563,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 169.256.925,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 302.115.013,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 302.085.212,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.238.506,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -20.866.264,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar -6.537.108,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -14.329.156,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.479.046,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 581.810.118,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 143.226.094,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.635.132.790,00

Kredi Hesaplama