FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

konya kagit - konka - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.312.112.504,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 212.338.390,00
 • Finansal Yatırımlar 82.151.815,00
 • Ticari Alacaklar 232.912.278,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.213.896,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 227.698.382,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 141.508.288,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 137.787.985,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.720.303,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 536.488.283,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 21.015.345,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 85.698.105,00
 • ARA TOPLAM 1.312.112.504,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.819.037.551,00
 • Finansal Yatırımlar 134.269.429,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 615.633.680,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.657.026.065,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.387.959.432,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.577.317,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.567.123,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.131.150.055,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 217.548.369,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 16.651.958,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.866.146,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 48.505.662,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 848.652,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 47.657.010,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 40.239.921,00
 • Diğer Borçlar 1.164.798,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.164.798,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 17.863,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20.418.424,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.909.394,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.799.240,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 110.154,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 78.774.203,00
 • ARA TOPLAM 217.548.369,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 182.048.657,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.219.619,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 143.818.855,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 399.597.026,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.731.553.029,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.731.553.029,00
 • Ödenmiş Sermaye 130.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 4.433.620.950,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 928.385.537,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 618.100.600,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -39.779.830,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -25.978.610,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar -16.590.018,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -9.388.592,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 172.393.681,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.209.013.604,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 306.353.241,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.131.150.055,00