FİNANS

konya kagit - konka - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.048.773.870,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 270.779.012,00
 • Finansal Yatırımlar 46.099.101,00
 • Ticari Alacaklar 257.077.712,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.237.893,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 254.839.819,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 26.130.283,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 22.366.999,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.763.284,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 364.855.933,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.240.729,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 76.591.100,00
 • ARA TOPLAM 1.048.773.870,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.015.225.334,00
 • Finansal Yatırımlar 112.707.051,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 471.088.312,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 829.948.686,00
 • Maddi Duran Varlıklar 592.126.013,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.076.068,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.512.463,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.063.999.204,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 217.327.739,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.374.849,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.866.146,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 48.776.906,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.901.819,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 41.875.087,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.613.215,00
 • Diğer Borçlar 21.952.614,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 20.831.036,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.121.578,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.354.999,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.278.060,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.199.300,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 78.760,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 103.838.163,00
 • ARA TOPLAM 217.327.739,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 195.236.028,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.085.916,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 161.154.005,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 412.563.767,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.651.435.437,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.651.435.437,00
 • Ödenmiş Sermaye 130.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 13.093.563,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 169.256.925,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 735.846.245,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 604.950.204,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -18.931.072,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -476.649,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar -22.346.065,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 21.869.416,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.135.214,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.535.160.216,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 34.419.923,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.063.999.204,00

Kredi Hesaplama