FİNANS

konya kagit - konka - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 329.767.245,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 54.992.174,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 108.157.808,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.262.918,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 106.894.890,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 29.787.872,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 29.642.548,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 145.324,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 115.466.303,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.830.800,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 17.532.288,00
 • ARA TOPLAM 329.767.245,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 693.655.998,00
 • Finansal Yatırımlar 41.212.354,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 155.630.967,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 321.741.782,00
 • Maddi Duran Varlıklar 166.376.243,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 411.516,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.283.136,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.023.423.243,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 105.532.802,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.965.762,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 38.738.954,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 26.191.556,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.794.739,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 23.396.817,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.899.572,00
 • Diğer Borçlar 319.756,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 147.383,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 172.373,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.880.643,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.191.013,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.138.605,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 52.408,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.345.546,00
 • ARA TOPLAM 105.532.802,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 100.793.781,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 40.711.299,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 48.193.530,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 206.326.583,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 817.096.660,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 817.096.660,00
 • Ödenmiş Sermaye 130.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 13.093.563,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 169.256.925,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 250.065.120,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 250.164.598,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.246.582,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -18.969.941,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar -6.130.949,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -12.838.992,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.479.046,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 178.826.124,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 73.345.823,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.023.423.243,00

Kredi Hesaplama