FİNANS

kontrolmatik teknoloji - kontr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.797.944.365,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 700.914.258,00
 • Finansal Yatırımlar 297.805.907,00
 • Ticari Alacaklar 730.880.562,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.821.310,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 720.059.252,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 73.489.572,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 119.144,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 73.370.428,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 469.709.825,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 401.926.671,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.998.437,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.902.280,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 39.455.004,00
 • ARA TOPLAM 2.797.944.365,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.850.516.333,00
 • Finansal Yatırımlar 87.645.063,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 39.608.570,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 39.608.570,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 40.458.217,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 89.123.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.022.585.848,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58.953.025,00
 • - Şerefiye 5.954.341,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 52.998.684,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 248.376.454,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 221.549.813,00
 • Diğer Duran Varlıklar 41.027.674,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.648.460.698,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.432.506.730,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 262.501.271,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 479.347.961,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 445.703.014,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.049.693,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 442.653.321,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.255.202,00
 • Diğer Borçlar 5.995.894,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.995.894,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 130.937.662,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.247.567,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.888.387,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.888.387,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 42.095.732,00
 • ARA TOPLAM 1.432.506.730,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.846.212.499,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 684.023.003,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.474.566,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.474.566,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.153.019.215,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.952.303,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.924.903,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 27.400,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.743.412,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.278.719.229,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.369.741.469,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.344.306.384,00
 • Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 438.587.602,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 151.458.396,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 151.458.396,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -732.073,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.723.197,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 4.723.197,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.332.527,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 487.774.285,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 133.996.771,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 25.435.085,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.648.460.698,00

Kredi Hesaplama