FİNANS

kontrolmatik teknoloji - kontr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.273.045.693,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 124.011.478,00
 • Finansal Yatırımlar 133.317.565,00
 • Ticari Alacaklar 534.059.766,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.968.239,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 527.091.527,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 75.142.883,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 43.329.435,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 31.813.448,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 193.559.162,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 194.243.025,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 236.311,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.849.013,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 12.252.104,00
 • ARA TOPLAM 1.273.045.693,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 382.378.691,00
 • Finansal Yatırımlar 7.685.606,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 28.431.603,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 52.407.600,00
 • Maddi Duran Varlıklar 158.903.570,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.241.244,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 98.979.725,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 10.158.997,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.655.424.384,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.024.763.110,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 372.725.577,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 89.324.088,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 160.600.342,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 160.600.342,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.310.581,00
 • Diğer Borçlar 243.296.772,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 212.172.284,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 31.124.488,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 128.812.232,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15.468.744,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.790.088,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.790.088,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.231.136,00
 • ARA TOPLAM 1.024.763.110,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 235.132.780,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 225.890.131,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.158.163,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 912.725,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 245.438,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.084.486,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.259.895.890,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 395.528.494,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 395.289.097,00
 • Ödenmiş Sermaye 38.062.500,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 59.331.875,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 32.816.782,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 32.816.782,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 644.554,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.285.345,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 2.285.345,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.319.648,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 133.934.939,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 119.538.008,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 239.397,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.655.424.384,00

Kredi Hesaplama