FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kontrolmatik teknoloji - kontr - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.334.972.951,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 689.364.296,00
 • Finansal Yatırımlar 42.053.470,00
 • Ticari Alacaklar 1.319.328.123,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 59.342.124,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.259.985.999,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 181.317.836,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 22.697.399,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 158.620.437,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 940.624.126,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.177.918.716,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 230.823.706,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 299.330,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 227.764.970,00
 • ARA TOPLAM 5.334.972.951,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.287.191.496,00
 • Finansal Yatırımlar 575.552,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.637.628,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.637.628,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 137.261.709,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 141.870.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.404.229.777,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 808.555.723,00
 • - Şerefiye 538.252.262,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 270.303.461,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 135.961.681,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.939,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 135.956.742,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 515.523.846,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 11.622.164.447,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.101.538.869,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 584.635.855,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.450.305.669,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.289.046.972,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 131.185.335,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.157.861.637,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 93.942.563,00
 • Diğer Borçlar 75.072.169,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.907.401,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 64.164.768,00
 • Türev Araçlar 2.673.788,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 538.895.328,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 30.637.729,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 15.061.805,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.595.400,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.466.405,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 43.632,00
 • ARA TOPLAM 4.101.538.869,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.832.166.683,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.550.270.939,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 2.048.573.716,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 29.149.559,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 29.149.559,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 204.172.469,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.933.705.552,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.688.458.895,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.707.270.170,00
 • Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 263.906.480,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 920.543.583,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 226.366.234,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -23.887.857,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 39.936.591,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 649.404.969,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 431.000.170,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 981.188.725,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 11.622.164.447,00