FİNANS

kontrolmatik teknoloji - kontr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.608.518.056,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 129.865.938,00
 • Finansal Yatırımlar 115.310.376,00
 • Ticari Alacaklar 530.938.742,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.226.465,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 516.712.277,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 96.220.249,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 62.952.424,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 33.267.825,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 366.180.264,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 335.300.591,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.486.713,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.610.281,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 23.648.866,00
 • ARA TOPLAM 1.608.518.056,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 586.309.225,00
 • Finansal Yatırımlar 8.355.856,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 28.475.280,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 52.407.600,00
 • Maddi Duran Varlıklar 280.987.832,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 34.101.968,00
 • - Şerefiye 5.954.341,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.147.627,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 167.788.663,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.914.207,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.194.827.281,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.233.147.756,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 343.510.325,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 113.084.552,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 494.632.679,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.780.434,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 492.852.245,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.255.811,00
 • Diğer Borçlar 160.492.492,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 157.034.727,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.457.765,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 39.931.459,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24.909.971,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.199.085,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.199.085,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.304.933,00
 • ARA TOPLAM 1.233.147.756,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 487.278.528,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 470.101.803,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.755.090,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.509.652,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 245.438,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 14.421.635,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.720.426.284,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 474.400.997,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 471.584.079,00
 • Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.660.982,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 30.800.373,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 30.800.373,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 829.403,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.955.595,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 2.955.595,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.129.389,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 21.010.120,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 195.027.620,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.816.918,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.194.827.281,00

Kredi Hesaplama