FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kontrolmatik teknoloji - kontr - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.584.445.537,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 351.239.055,00
 • Finansal Yatırımlar 3.351.321,00
 • Ticari Alacaklar 1.188.222.249,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 32.380.063,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.155.842.186,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 128.992.652,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 414.088,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 128.578.564,00
 • Türev Araçlar 213.723,00
 • Stoklar 771.685.021,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 784.756.055,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 286.650,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 158.354.127,00
 • ARA TOPLAM 3.584.445.537,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.818.533.760,00
 • Finansal Yatırımlar 130.717.289,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 70.242.841,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 69.658.563,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 584.278,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 99.905.104,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 75.397.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.611.033.805,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 665.052.336,00
 • - Şerefiye 563.552.905,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 101.499.431,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 32.455.212,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 499.966.100,00
 • Diğer Duran Varlıklar 557.805.488,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.402.979.297,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.943.994.310,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 500.234.219,00
 • - Banka Kredileri 485.862.435,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 980.329.407,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.416.190.430,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 53.217.451,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.362.972.979,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 61.396.171,00
 • Diğer Borçlar 477.723.505,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.081.399,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 476.642.106,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 438.475.671,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 47.406.122,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.751.563,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.035.871,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.715.692,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 221.556,00
 • ARA TOPLAM 3.943.994.310,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.403.170.684,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 885.889.044,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.472.798.423,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.873.691,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.454.566,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 419.125,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 37.609.526,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.347.164.994,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.055.814.303,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.934.491.236,00
 • Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 400.502.133,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 150.441.303,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 40.919.440,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.321.255,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 415.348.422,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 553.691.679,00
 • Diğer Yedekler 164.267.004,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 121.323.067,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.402.979.297,00

Kredi Hesaplama