FİNANS

konya cimento - konya - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.105.524.623,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 151.706.801,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 522.166.899,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 56.440.543,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 465.726.356,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 803.751,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 7.118.046,00
 • Stoklar 378.093.925,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.934.798,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 28.700.403,00
 • ARA TOPLAM 1.105.524.623,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 374.100.785,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.739.718,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 14.810.416,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 321.693.828,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.310.041,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.888.950,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.542.610,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.479.625.408,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 948.519.609,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 575.088.720,00
 • - Banka Kredileri 564.733.401,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 318.284.971,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 46.432.809,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 271.852.162,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.302.503,00
 • Diğer Borçlar 5.126.850,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.030.780,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24.170.557,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 13.515.228,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.659.638,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 948.519.609,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.369.138,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.124.439,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.124.439,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 16.244.699,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.244.699,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 966.888.747,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 512.736.661,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 512.676.768,00
 • Ödenmiş Sermaye 4.873.440,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 61.484.151,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -71.220,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 36.911,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.240.517,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.240.517,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.240.517,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.694.436,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 5.694.436,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 46.630.084,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 278.615.700,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 118.653.783,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 59.893,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.479.625.408,00

Kredi Hesaplama