FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

koza polyester - kopol - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.029.630.366,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 295.585.977,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.739.050.262,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 921.558.842,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 817.491.420,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 72.363.463,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 72.363.463,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 494.981.996,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 340.190.937,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 42.262,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 87.415.469,00
 • ARA TOPLAM 3.029.630.366,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.185.096.703,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 46.491,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 46.491,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.461.583.665,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.870.406,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 156.249.520,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 156.249.520,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 340.406.216,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.214.727.069,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.813.711.511,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 164.619.510,00
 • - Banka Kredileri 163.596.579,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 196.404.970,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 28.813.455,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.243.527.873,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.243.527.873,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.453.310,00
 • Diğer Borçlar 4.432.433,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.133,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.427.300,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 175.530.393,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.328.963,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.414.059,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.727.341,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.686.718,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.813.711.511,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.033.371.905,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 388.291.178,00
 • Banka Kredileri 127.424.662,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20.928.519,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 59.620.480,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 25.535.911,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25.535.911,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 559.924.336,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.847.083.416,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.367.643.653,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.367.643.653,00
 • Ödenmiş Sermaye 216.160.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 452.386.051,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.479.715.952,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -945.929,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -945.929,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.480.661.881,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 108.080.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 958.726.575,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 152.575.075,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.214.727.069,00