FİNANS

koza polyester - kopol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.680.869.333,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 90.439.099,00
 • Finansal Yatırımlar 59.961.558,00
 • Ticari Alacaklar 483.633.340,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 76.189.300,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 407.444.040,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 475.795.413,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 394.580.565,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 81.214.848,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 498.728.812,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.313.544,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 48.382,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 60.949.185,00
 • ARA TOPLAM 1.680.869.333,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.963.629.439,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 30.576,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 30.576,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.462.803.931,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.481.436,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.481.436,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 97.708.892,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 97.708.892,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 250.276.282,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.644.498.772,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.285.195.472,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 785.976.939,00
 • - Banka Kredileri 785.970.506,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 234.721.268,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.758.900,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 172.282.141,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 172.282.141,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.616.116,00
 • Diğer Borçlar 1.844.685,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.844.685,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 71.699.721,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.451.704,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.602.898,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 916.174,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.686.724,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.285.195.472,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 561.093.288,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 290.376.545,00
 • Banka Kredileri 122.693.599,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.108.232,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 35.356.344,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 13.663.064,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.663.064,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 221.697.335,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.846.288.760,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.798.210.012,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.798.210.012,00
 • Ödenmiş Sermaye 193.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 161.708,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 161.708,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 161.708,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 899.721.807,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 899.721.807,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 646.206.773,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 59.119.724,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.644.498.772,00

Kredi Hesaplama