FİNANS

kordsa teknik tekstil - kords - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.268.964.439,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 392.310.587,00
 • Finansal Yatırımlar 107,00
 • -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 107,00
 • Ticari Alacaklar 1.361.703.586,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 75.633.827,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.286.069.759,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 35.904.098,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 35.904.098,00
 • Türev Araçlar 5.805.458,00
 • Stoklar 1.355.826.589,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 77.434.758,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 36.268.081,00
 • ARA TOPLAM 3.265.253.264,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 3.711.175,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.201.952.153,00
 • Finansal Yatırımlar 544.032,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 544.032,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 26.173.851,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 26.173.851,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 198.500.493,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.654.845.554,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.020.982.506,00
 • - Şerefiye 1.041.236.232,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 979.746.274,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.122.703,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.122.703,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 75.129.618,00
 • Diğer Duran Varlıklar 82.010.976,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.470.916.592,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.896.096.979,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.211.107.381,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 661.703.805,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 758.434.717,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 14.329.827,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 744.104.890,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.885.172,00
 • Diğer Borçlar 31.039.743,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 31.039.743,00
 • Türev Araçlar 5.220.943,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 14.346.041,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.706.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 46.001.552,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 46.001.552,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 150.940.450,00
 • ARA TOPLAM 2.892.385.804,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 3.711.175,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.799.059.956,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.253.646.041,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 9.701.849,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 121.764.430,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 112.769.273,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 8.995.157,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 363.437.093,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 50.510.543,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.695.156.935,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.775.759.657,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.985.857.134,00
 • Ödenmiş Sermaye 194.529.076,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 62.052.856,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 35.051.577,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 35.051.577,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.975.520,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.258.286.156,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.783.944.859,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -525.388.552,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -270.151,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 171.866.392,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.169.929.853,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 132.024.130,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 789.902.523,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.470.916.592,00