FİNANS

koza madencilik - kozaa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 10.736.567.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.307.178.000,00
 • Finansal Yatırımlar 6.337.952.000,00
 • Ticari Alacaklar 36.149.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 36.149.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 293.798.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 188.054.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 105.744.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 713.967.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 29.981.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 89.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.286.000,00
 • ARA TOPLAM 10.736.567.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.174.106.000,00
 • Finansal Yatırımlar 874.562.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.489.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.489.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 218.693.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.497.366.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.017.000,00
 • - Şerefiye 11.232.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.785.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 148.191.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 253.293.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 131.330.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.910.673.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.141.753.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 22.884.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 200.980.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 200.980.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 35.521.000,00
 • Diğer Borçlar 21.268.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.094.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.174.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.078.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 222.228.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 627.296.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 44.065.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 583.231.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.498.000,00
 • ARA TOPLAM 1.141.753.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 489.542.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.859.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 91.533.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 383.142.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 75.475.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 307.667.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.631.295.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 12.279.378.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.470.026.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 388.080.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 283.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -17.329.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -17.329.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -17.329.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 93.928.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.356.067.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 648.997.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 6.809.352.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.910.673.000,00

Kredi Hesaplama