FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

koza madencilik - kozaa - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 12.167.785.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.140.698.000,00
 • Finansal Yatırımlar 9.269.922.000,00
 • Ticari Alacaklar 76.913.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 76.913.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 92.275.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.676.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 85.599.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.419.491.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 137.023.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.821.000,00
 • ARA TOPLAM 12.167.785.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.824.096.000,00
 • Finansal Yatırımlar 414.980.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 667.027.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 663.154.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.873.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 109.263.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.176.763.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.392.000,00
 • - Şerefiye 11.232.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.160.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.707.292.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 455.119.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 257.985.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 17.991.881.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.018.730.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 385.864.000,00
 • - Banka Kredileri 373.498.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 288.840.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 288.840.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 78.535.000,00
 • Diğer Borçlar 123.165.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 103.443.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19.722.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.107.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 274.438.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 833.359.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 110.331.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 723.028.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 32.422.000,00
 • ARA TOPLAM 2.018.730.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 735.193.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.170.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.170.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 150.332.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 576.691.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 178.251.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 398.440.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.753.923.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 15.237.958.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.727.531.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 388.080.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -576.767.000,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 283.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -63.178.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -63.178.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -63.178.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 669.579.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.394.112.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.915.422.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.510.427.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 17.991.881.000,00