FİNANS

koza madencilik - kozaa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 8.511.559.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 7.896.583.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 29.322.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 29.322.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 43.401.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 43.401.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 498.040.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 31.628.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.053.000,00
 • ARA TOPLAM 8.511.559.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.336.686.000,00
 • Finansal Yatırımlar 279.867.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 165.375.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 162.240.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.135.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 223.818.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.282.726.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.333.000,00
 • - Şerefiye 11.232.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.101.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.783.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 200.867.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 119.085.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 10.848.245.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 928.561.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.557.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 149.510.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 149.510.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 29.602.000,00
 • Diğer Borçlar 19.345.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.468.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.877.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 795.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 180.063.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 524.329.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 35.911.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 488.418.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.360.000,00
 • ARA TOPLAM 928.561.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 215.942.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 28.978.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 28.978.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 49.736.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 137.228.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 45.877.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 91.351.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.144.503.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 9.703.742.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.489.675.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 388.080.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 283.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.590.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.590.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.590.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 93.928.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.096.800.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 918.174.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.214.067.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 10.848.245.000,00

Kredi Hesaplama