FİNANS

koza madencilik - kozaa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 13.212.114.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.412.321.000,00
 • Finansal Yatırımlar 9.605.960.000,00
 • Ticari Alacaklar 50.615.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 50.615.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 664.493.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 501.714.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 162.779.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.107.095.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 344.797.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 534.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.789.000,00
 • ARA TOPLAM 13.212.114.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.840.690.000,00
 • Finansal Yatırımlar 289.015.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.597.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.597.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 111.194.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.720.321.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.541.000,00
 • - Şerefiye 11.232.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.309.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 131.136.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 338.787.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 202.553.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 16.052.804.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.955.762.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 260.782.000,00
 • - Banka Kredileri 241.509.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 238.048.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 238.048.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 62.913.000,00
 • Diğer Borçlar 429.163.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 40.063.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 389.100.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.362.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 171.732.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 780.058.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 49.729.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 730.329.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.704.000,00
 • ARA TOPLAM 1.955.762.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 600.413.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.353.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.353.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 105.135.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 239.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 483.686.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 133.522.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 350.164.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.556.175.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 13.496.629.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.576.685.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 388.080.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -457.933.000,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 283.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -38.699.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -38.699.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -38.699.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 356.980.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.705.038.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 622.936.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 6.919.944.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 16.052.804.000,00

Kredi Hesaplama