koza madencilik - kozaa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.018.260.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.496.859.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 26.610.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 26.610.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 16.392.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.392.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 433.622.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 31.343.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.984.000,00
 • ARA TOPLAM 6.018.260.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.604.670.000,00
 • Finansal Yatırımlar 273.839.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 119.478.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 117.687.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.791.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 212.425.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 689.171.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.444.000,00
 • - Şerefiye 15.415.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.029.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 58.932.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 144.892.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 74.829.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.622.930.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 516.212.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.313.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 68.638.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 68.638.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.321.000,00
 • Diğer Borçlar 19.374.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.549.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.825.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.723.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 99.105.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 304.276.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.598.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 294.678.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 462.000,00
 • ARA TOPLAM 516.212.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 214.934.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.994.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 37.573.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 166.125.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 35.160.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 130.965.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 242.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 731.146.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 6.891.784.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.227.168.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 388.080.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 283.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.496.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.496.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.496.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 93.928.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.397.289.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 356.084.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.664.616.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.622.930.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.