FİNANS

koza altin - kozal - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 13.297.476.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 271.104.000,00
 • Finansal Yatırımlar 11.792.052.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.344.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.344.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 105.131.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 105.131.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.063.778.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 62.171.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.896.000,00
 • ARA TOPLAM 13.297.476.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.063.696.000,00
 • Finansal Yatırımlar 254.933.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 585.428.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 582.540.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.888.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.792.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.442.875.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.398.000,00
 • - Şerefiye 11.232.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.166.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 235.369.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 356.311.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 138.083.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 16.361.172.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.932.297.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 378.304.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Banka Kredileri 362.166.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 124.881.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 124.881.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 94.143.000,00
 • Diğer Borçlar 520.771.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.372.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 519.399.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.472.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 213.237.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 586.913.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 92.199.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 494.714.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.576.000,00
 • ARA TOPLAM 1.932.297.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 706.041.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.503.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 141.800.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 554.738.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 155.650.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 399.088.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.638.338.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 13.722.834.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 13.722.834.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.202.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.579.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -86.920.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -86.920.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -86.920.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.394.364.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.304.883.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.898.349.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 16.361.172.000,00

Kredi Hesaplama