FİNANS

kardemir (a) - krdma - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.149.762.985,46
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 244.358.239,03
 • Finansal Yatırımlar 16.717.015,73
 • Ticari Alacaklar 1.079.835.533,05
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 65.330.083,11
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.014.505.449,94
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 115.281.870,93
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 115.281.870,93
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.072.769.843,09
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 597.754.641,37
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.702.893,13
 • Diğer Dönen Varlıklar 14.342.949,14
 • ARA TOPLAM 4.149.762.985,46
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.364.193.404,52
 • Finansal Yatırımlar 102.438,70
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 96.187,23
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 96.187,23
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 14.877.478,04
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 115.719,06
 • Maddi Duran Varlıklar 2.235.538.684,16
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.825.240,90
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.825.240,90
 • Peşin Ödenmiş Giderler 20.643.083,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 70.923.892,04
 • Diğer Duran Varlıklar 3.422.911,06
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.513.956.389,97
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.532.217.681,15
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 304.143.551,59
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 207.178.615,72
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.770.227.508,48
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.056.140,64
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.769.171.367,84
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 59.102.293,08
 • Diğer Borçlar 26.764.517,37
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 23.714.175,61
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.050.341,76
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.133.430.711,79
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.008.937,46
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.008.937,46
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 27.361.545,67
 • ARA TOPLAM 3.532.217.681,15
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 515.984.120,64
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 226.385.814,66
 • Banka Kredileri 226.385.814,66
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 53.850.866,67
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 53.850.866,67
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.497.219,03
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 234.250.220,28
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 234.250.220,28
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.048.201.801,80
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.465.754.588,17
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.465.755.224,98
 • Ödenmiş Sermaye 240.303.646,19
 • Sermaye Düzeltme Farkları 972.512,23
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -35.767.254,02
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 134.443.158,59
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 760.278.333,08
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 762.023.619,05
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -119.712.845,25
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -1.706.895,77
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -282.134.075,71
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -282.134.075,71
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 80.200.117,63
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.303.812.085,27
 • Net Dönem Karı/Zararı 263.646.701,70
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -636,80
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.513.956.389,97

Kredi Hesaplama