FİNANS

kardemir (a) - krdma - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.636.061.313,32
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.242.099.533,88
 • Finansal Yatırımlar 58.069.273,24
 • Ticari Alacaklar 567.432.151,11
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 28.594.735,29
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 538.837.415,82
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 61.271.648,58
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 61.271.648,58
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.262.140.842,59
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 434.408.092,84
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 12.134,07
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.627.637,02
 • ARA TOPLAM 3.636.061.313,32
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.032.802.220,25
 • Finansal Yatırımlar 102.438,70
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 138.518,82
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 138.518,82
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5.791.267,70
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 119.349,97
 • Maddi Duran Varlıklar 2.008.170.736,48
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.012.819,04
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.012.819,04
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.425.126,51
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.573.226,69
 • Diğer Duran Varlıklar 1.820.966,01
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.668.863.533,57
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.892.861.681,83
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 156.722.469,33
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 613.639,18
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.753.745.783,75
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.027.747,29
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.752.718.036,46
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.720.828,77
 • Diğer Borçlar 97.265.786,76
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 94.856.702,45
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.409.084,31
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 792.909.405,29
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 46.485.848,28
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.262.561,92
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.262.561,92
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 24.748.997,73
 • ARA TOPLAM 2.892.861.681,83
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 487.711.314,88
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 314.864.012,42
 • Banka Kredileri 314.471.386,83
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 392.625,59
 • Ticari Borçlar 32.503.066,46
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 32.503.066,46
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 2.267.396,23
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.509.790,50
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 136.567.049,27
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 136.567.049,27
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.380.572.996,71
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.288.290.536,86
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.288.290.635,09
 • Ödenmiş Sermaye 240.303.646,19
 • Sermaye Düzeltme Farkları 972.512,23
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -17.360.841,68
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.488.186,79
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 884.879.580,34
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 884.926.388,12
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -52.281.143,81
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -8.417,58
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -216.617.313,13
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -216.617.313,13
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 70.513.798,06
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 840.452.448,17
 • Net Dönem Karı/Zararı 482.658.618,11
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -98,23
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.668.863.533,57

Kredi Hesaplama