FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kardemir (a) - krdma - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 29.595.920.449,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.270.128.431,00
 • Finansal Yatırımlar 6.535.385,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 5.101.594.395,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 288.370.934,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.813.223.461,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 717.540.107,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 717.540.107,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 13.673.529.094,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.745.712.695,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 80.880.342,00
 • ARA TOPLAM 29.595.920.449,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 39.782.566.479,00
 • Finansal Yatırımlar 4.936.483,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.910.764,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.910.764,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 112.895.319,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 542.191,00
 • Maddi Duran Varlıklar 39.226.982.596,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 209.400.639,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 75.822.160,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 69.378.486.928,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.488.903.806,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.453.710.387,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 13.051.377.171,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.383.482,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.043.993.689,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 405.056.780,00
 • Diğer Borçlar 16.321.047,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.321.047,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.228.380.917,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 70.793.760,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 55.165.617,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 55.165.617,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 208.098.127,00
 • ARA TOPLAM 22.488.903.806,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.787.272.235,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 363.245.666,00
 • Banka Kredileri 363.245.666,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 306.260.240,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 306.260.240,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 30.074.369,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.445.629.361,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.445.629.361,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.642.062.599,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 27.276.176.041,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 42.102.310.887,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 42.102.312.399,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.140.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 12.822.486.782,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 1.123.922.501,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.229.106.420,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -993.841.005,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -981.091.027,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -981.091.027,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -12.749.978,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.557.648.634,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.557.648.634,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.341.141.071,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 30.076.963.242,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -831.972.976,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -1.512,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 69.378.486.928,00