FİNANS

kardemir (a) - krdma - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.786.583.130,49
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 980.981.271,31
 • Finansal Yatırımlar 113.362.653,61
 • Ticari Alacaklar 760.569.718,54
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25.251.043,69
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 735.318.674,84
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 85.088.290,09
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 85.088.290,09
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.652.745.888,49
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 174.873.100,14
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 960.463,53
 • Diğer Dönen Varlıklar 18.001.744,79
 • ARA TOPLAM 3.786.583.130,49
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.227.146.382,86
 • Finansal Yatırımlar 102.438,70
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 88.657,29
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 88.657,29
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10.144.808,81
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 117.148,45
 • Maddi Duran Varlıklar 2.167.393.076,21
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.605.890,83
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.605.890,83
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.279.989,82
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 15.858.872,86
 • Diğer Duran Varlıklar 2.907.729,56
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.013.729.513,35
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.974.964.628,50
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 95.011.762,38
 • - Banka Kredileri 95.011.762,38
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 163.518.107,83
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.500.377.978,61
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 836.592,27
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.499.541.386,34
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 68.543.107,49
 • Diğer Borçlar 3.634.046,27
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.634.046,27
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.093.489.415,06
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25.776.307,20
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.559.611,38
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.559.611,38
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21.054.292,28
 • ARA TOPLAM 2.974.964.628,50
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 481.462.671,98
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 233.393.332,68
 • Banka Kredileri 233.393.332,68
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 38.587.390,58
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 38.587.390,58
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 2.804.646,46
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.505.371,23
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 205.171.931,03
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 205.171.931,03
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.456.427.300,48
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.557.302.212,87
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.557.302.627,92
 • Ödenmiş Sermaye 240.303.646,19
 • Sermaye Düzeltme Farkları 972.512,23
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -15.239.163,48
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 134.443.158,59
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 795.827.460,32
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 795.895.551,20
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -99.936.841,89
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -29.700,69
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -155.186.486,36
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -155.186.486,36
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 70.513.798,06
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.350.529.695,67
 • Net Dönem Karı/Zararı 135.138.006,70
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -415,05
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.013.729.513,35

Kredi Hesaplama