FİNANS

kardemir (a) - krdma - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.573.129.746,65
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 869.617.996,53
 • Finansal Yatırımlar 20.592.122,82
 • Ticari Alacaklar 610.156.798,34
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 37.120.679,99
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 573.036.118,35
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 74.620.168,95
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 74.620.168,95
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.630.263.729,43
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 281.233.870,21
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9.420.355,08
 • Diğer Dönen Varlıklar 77.224.705,29
 • ARA TOPLAM 3.573.129.746,65
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.085.797.442,37
 • Finansal Yatırımlar 102.438,70
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 75.116,18
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 75.116,18
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 7.546.951,02
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 118.635,38
 • Maddi Duran Varlıklar 2.040.998.459,50
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.338.149,07
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.338.149,07
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.713.411,63
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 21.074.450,60
 • Diğer Duran Varlıklar 2.182.059,97
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.658.927.189,02
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.912.698.611,87
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 588.481,29
 • - Banka Kredileri 588.481,29
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 158.594.337,56
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.091.384.351,43
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.362.935,88
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.090.021.415,55
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 21.210.224,69
 • Diğer Borçlar 98.036.295,11
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 94.856.702,45
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.179.592,66
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 520.656.225,76
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 785.069,69
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.405.598,66
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.405.598,66
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.038.027,69
 • ARA TOPLAM 2.912.698.611,87
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 464.124.605,39
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 281.208.148,24
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 33.247.097,14
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 33.247.097,14
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 2.402.875,63
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.507.969,25
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 145.758.515,13
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 145.758.515,13
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.376.823.217,25
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.282.103.971,77
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.282.104.069,78
 • Ödenmiş Sermaye 240.303.646,19
 • Sermaye Düzeltme Farkları 972.512,23
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -17.360.841,68
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.488.186,79
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 877.995.476,15
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 878.042.549,74
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -52.281.143,81
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -8.683,39
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -244.438.814,31
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -244.438.814,31
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 70.513.798,06
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 847.336.286,55
 • Net Dönem Karı/Zararı 504.293.819,80
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -98,02
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.658.927.189,02

Kredi Hesaplama