FİNANS

kardemir (d) - krdmd - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 12.294.406.109,56
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.185.083.152,74
 • Finansal Yatırımlar 368.069.695,84
 • Ticari Alacaklar 2.469.443.472,41
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 81.985.942,25
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.387.457.530,16
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 276.267.536,58
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 276.267.536,58
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 5.366.191.220,08
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 567.783.892,94
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.118.465,46
 • Diğer Dönen Varlıklar 58.448.673,51
 • ARA TOPLAM 12.294.406.109,56
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.231.174.162,21
 • Finansal Yatırımlar 332.601,45
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 287.855,49
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 287.855,49
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 32.938.508,19
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 380.361,54
 • Maddi Duran Varlıklar 7.037.165.106,30
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 40.929.232,48
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 40.929.232,48
 • Peşin Ödenmiş Giderler 52.858.421,28
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 51.491.124,49
 • Diğer Duran Varlıklar 9.440.914,62
 • TOPLAM VARLIKLAR 19.525.580.271,77
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.659.215.721,38
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 308.487.401,86
 • - Banka Kredileri 308.487.401,86
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 530.916.120,07
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.871.477.939,64
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.716.276,06
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.868.761.663,58
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 222.548.078,42
 • Diğer Borçlar 11.799.144,29
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.799.144,29
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.550.378.397,09
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 83.691.385,57
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 11.557.466,55
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.557.466,55
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 68.359.787,90
 • ARA TOPLAM 9.659.215.721,38
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.563.229.278,72
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 757.789.362,16
 • Banka Kredileri 757.789.362,16
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 125.286.844,13
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 125.286.844,13
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 9.106.220,94
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.887.690,20
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 666.159.161,29
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 666.159.161,29
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 11.222.445.000,10
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.303.135.271,67
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.303.136.619,27
 • Ödenmiş Sermaye 780.226.001,68
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.157.585,58
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -49.479.031,13
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 436.514.592,03
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.583.919.500,27
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.584.140.580,05
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -324.478.316,50
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -96.433,20
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -503.864.729,84
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -503.864.729,84
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 228.946.583,19
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.384.945.469,14
 • Net Dönem Karı/Zararı 438.770.648,36
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -1.347,60
 • TOPLAM KAYNAKLAR 19.525.580.271,77

Kredi Hesaplama