FİNANS

kardemir (d) - krdmd - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 11.601.358.447,33
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.823.505.107,65
 • Finansal Yatırımlar 66.859.200,45
 • Ticari Alacaklar 1.981.077.718,56
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 120.524.678,61
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.860.553.039,95
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 242.279.287,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 242.279.287,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 5.293.195.386,08
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 913.119.636,62
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 30.586.327,32
 • Diğer Dönen Varlıklar 250.735.783,63
 • ARA TOPLAM 11.601.358.447,33
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.772.237.644,09
 • Finansal Yatırımlar 332.601,45
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 243.889,75
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 243.889,75
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 24.503.695,68
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 385.189,36
 • Maddi Duran Varlıklar 6.626.782.792,11
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.825.750,46
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.825.750,46
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.303.664,20
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 68.425.238,60
 • Diğer Duran Varlıklar 7.084.786,09
 • TOPLAM VARLIKLAR 18.373.596.091,42
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.457.048.313,73
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.910.700,93
 • - Banka Kredileri 1.910.700,93
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 514.929.456,29
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.790.377.409,28
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.425.226,29
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.785.952.182,98
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 68.866.074,50
 • Diğer Borçlar 318.307.556,96
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 307.983.948,03
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.323.608,93
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.690.484.234,04
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.548.990,82
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 11.057.412,86
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.057.412,86
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 58.566.478,05
 • ARA TOPLAM 9.457.048.313,73
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.506.935.458,02
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 913.036.121,64
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 107.947.798,88
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 107.947.798,88
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 7.801.737,81
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.896.125,54
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 473.253.674,15
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 473.253.674,15
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.963.983.771,76
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.409.612.319,66
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.409.612.637,91
 • Ödenmiş Sermaye 780.226.001,68
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.157.585,58
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -56.367.767,64
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.078.728,99
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.850.705.391,69
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.850.858.231,81
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -169.748.185,04
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -28.193,54
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -793.652.205,31
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -793.652.205,31
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 228.946.583,19
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.751.160.098,49
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.637.358.221,25
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -318,25
 • TOPLAM KAYNAKLAR 18.373.596.091,42

Kredi Hesaplama