FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kardemir (d) - krdmd - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 17.257.049.183,37
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.255.556.223,84
 • Finansal Yatırımlar 894.819,98
 • Ticari Alacaklar 3.529.414.728,45
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 261.127.355,04
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.268.287.373,41
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 278.369.623,52
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 278.369.623,52
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 8.406.419.168,33
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.719.723.412,20
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 15.447.807,53
 • Diğer Dönen Varlıklar 51.223.399,52
 • ARA TOPLAM 17.257.049.183,37
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 23.783.632.671,51
 • Finansal Yatırımlar 2.936.238,20
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.573.721,10
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.573.721,10
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 71.234.549,77
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.658.934,93
 • Maddi Duran Varlıklar 23.478.217.902,99
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 128.980.718,05
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.718.148,46
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 3.424.945,76
 • TOPLAM VARLIKLAR 41.040.681.854,88
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.158.337.596,31
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 34.220.438,67
 • - Banka Kredileri 34.220.438,67
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.201.414.702,64
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 7.415.000.096,40
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.264.954,03
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.408.735.142,37
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 270.048.125,84
 • Diğer Borçlar 8.174.879,53
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.174.879,53
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.892.109.732,08
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 111.869.561,76
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 36.978.264,51
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 36.978.264,51
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 188.521.794,88
 • ARA TOPLAM 13.158.337.596,31
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.666.064.105,59
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 272.354.526,60
 • Banka Kredileri 272.354.526,60
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 196.185.993,91
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 196.185.993,91
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.856.610,51
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 941.107.408,24
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 941.107.408,24
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.251.559.566,33
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.824.401.701,90
 • Ö Z K A Y N A K L A R 25.216.280.152,99
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 25.216.281.929,03
 • Ödenmiş Sermaye 780.226.001,68
 • Sermaye Düzeltme Farkları 7.524.786.629,26
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -668.519.205,33
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 731.083.544,98
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -627.960.873,13
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -624.179.392,14
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -624.179.392,14
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -3.781.480,98
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.211.104.992,55
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.211.104.992,55
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 797.722.762,77
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.803.260.758,61
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.086.787.302,72
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -1.776,04
 • TOPLAM KAYNAKLAR 41.040.681.854,88