FİNANS

kardemir (d) - krdmd - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 11.805.686.785,34
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.032.890.754,49
 • Finansal Yatırımlar 188.541.279,31
 • Ticari Alacaklar 1.842.357.889,67
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 92.842.353,15
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.749.515.536,52
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 198.938.859,83
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 198.938.859,83
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.097.961.553,07
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.410.450.880,54
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 39.397,31
 • Diğer Dönen Varlıklar 34.506.171,12
 • ARA TOPLAM 11.805.686.785,34
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.600.170.965,47
 • Finansal Yatırımlar 332.601,45
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 449.747,59
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 449.747,59
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 18.803.283,75
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 387.509,51
 • Maddi Duran Varlıklar 6.520.196.631,33
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.769.457,92
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.769.457,92
 • Peşin Ödenmiş Giderler 14.367.650,34
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.601.673,19
 • Diğer Duran Varlıklar 5.912.374,01
 • TOPLAM VARLIKLAR 18.405.857.750,81
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.392.641.098,74
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 508.851.811,25
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.992.384,43
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.694.121.094,21
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.336.924,63
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.690.784.169,58
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 57.536.585,89
 • Diğer Borçlar 315.805.844,42
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 307.983.948,03
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.821.896,39
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.574.445.060,57
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 150.931.823,61
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.592.996,33
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.592.996,33
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 80.355.882,45
 • ARA TOPLAM 9.392.641.098,74
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.583.517.583,73
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.022.311.119,17
 • Banka Kredileri 1.021.036.329,13
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.274.790,05
 • Ticari Borçlar 105.532.054,92
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 105.532.054,92
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 7.361.858,71
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.902.038,83
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 443.410.512,09
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 443.410.512,09
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.976.158.682,47
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.429.699.068,34
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.429.699.387,28
 • Ödenmiş Sermaye 780.226.001,68
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.157.585,58
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -56.367.767,64
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.078.728,99
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.873.056.933,87
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.873.208.910,95
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -169.748.185,04
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -27.330,50
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -703.320.414,80
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -703.320.414,80
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 228.946.583,19
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.728.809.419,35
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.567.112.317,06
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -318,93
 • TOPLAM KAYNAKLAR 18.405.857.750,81

Kredi Hesaplama