FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kardemir (d) - krdmd - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 13.473.590.739,58
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 793.390.590,74
 • Finansal Yatırımlar 54.277.371,77
 • Ticari Alacaklar 3.506.046.511,41
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 212.115.922,25
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.293.930.589,16
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 374.301.075,52
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 374.301.075,52
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 6.729.939.194,37
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.940.809.976,06
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 28.256.847,61
 • Diğer Dönen Varlıklar 46.569.172,10
 • ARA TOPLAM 13.473.590.739,58
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.676.143.064,86
 • Finansal Yatırımlar 332.601,45
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 312.303,94
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 312.303,94
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 48.304.698,61
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 375.720,57
 • Maddi Duran Varlıklar 7.258.422.569,77
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 54.628.760,92
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 54.628.760,92
 • Peşin Ödenmiş Giderler 67.024.659,69
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 230.278.090,19
 • Diğer Duran Varlıklar 11.113.623,35
 • TOPLAM VARLIKLAR 21.149.733.804,44
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.468.523.770,09
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 987.503.564,54
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 672.674.532,97
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.747.634.515,22
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.429.113,13
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.744.205.402,09
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 191.895.323,06
 • Diğer Borçlar 86.899.939,75
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 76.995.987,01
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.903.952,74
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.680.061.149,49
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 13.016.353,66
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.016.353,66
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 88.838.391,41
 • ARA TOPLAM 11.468.523.770,09
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.675.314.685,21
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 735.037.115,76
 • Banka Kredileri 735.037.115,76
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 174.844.814,29
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 174.844.814,29
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.861.221,37
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 760.571.533,79
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 760.571.533,79
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 13.143.838.455,30
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.005.895.349,14
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.005.897.416,74
 • Ödenmiş Sermaye 780.226.001,68
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.157.585,58
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -116.130.329,42
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 436.514.592,03
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.468.497.392,27
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.474.164.045,73
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -388.687.712,72
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -5.542.006,89
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -916.042.454,25
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -916.042.454,25
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 260.396.453,01
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.233.261.152,46
 • Net Dönem Karı/Zararı 856.017.023,39
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -2.067,60
 • TOPLAM KAYNAKLAR 21.149.733.804,44

Kredi Hesaplama