FİNANS

kron teknoloji - kront - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 116.724.879,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 26.803.052,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 85.379.380,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 85.379.380,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.108,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.108,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.436.851,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.888.682,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 211.806,00
 • ARA TOPLAM 116.724.879,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 76.755.219,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.115.389,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.115.389,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.122.796,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 66.692.256,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.294.340,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.089.518,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.089.518,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 333.516,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 193.480.098,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 71.994.059,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 30.829.444,00
 • - Banka Kredileri 30.552.233,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.711.319,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.711.319,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.218.589,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.218.589,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.666.887,00
 • Diğer Borçlar 1.957.423,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.957.423,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 19.345.707,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 547.192,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.150.051,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.150.051,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.567.447,00
 • ARA TOPLAM 71.994.059,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.349.917,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.187.090,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 14.219.047,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 943.780,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 943.780,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 89.343.976,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 104.136.122,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 104.136.122,00
 • Ödenmiş Sermaye 14.268.513,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -715.878,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -715.878,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -715.878,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -28.629.213,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.018.600,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 81.446.539,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 34.263.534,00
 • Diğer Yedekler 484.027,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 193.480.098,00

Kredi Hesaplama