FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kron teknoloji - kront - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 157.899.181,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 25.941.300,00
 • Finansal Yatırımlar 28.347.772,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 28.347.772,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 28.347.772,00
 • Ticari Alacaklar 98.692.307,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 98.692.307,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.020,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.020,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.386.842,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.144.706,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9.161,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 374.073,00
 • ARA TOPLAM 157.899.181,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 145.650.557,00
 • Finansal Yatırımlar 693.328,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.683.088,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.683.088,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.257.726,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 108.255.066,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.490.930,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.682.329,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.682.329,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.119.679,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 303.549.738,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 93.322.513,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 48.594.738,00
 • - Banka Kredileri 48.343.258,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.547.325,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.547.325,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.688.912,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.688.912,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.581.226,00
 • Diğer Borçlar 736.419,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 736.419,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.777.631,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.777.631,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.619.953,00
 • ARA TOPLAM 93.322.513,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 53.015.400,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 24.440.310,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.846.627,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.846.627,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 146.337.913,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 157.211.825,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 157.211.825,00
 • Ödenmiş Sermaye 42.805.539,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.330.520,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.330.520,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.330.520,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -26.345.328,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.502.627,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 101.698.044,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 36.881.463,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 303.549.738,00

Kredi Hesaplama