kron telekomunikasyon - kront - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 48.200.393,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 17.607.139,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 28.408.583,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 577.113,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 27.831.470,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 276.078,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 15.616,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 260.462,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 715.072,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.035.978,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 157.543,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 18.177,00
 • ARA TOPLAM 48.200.393,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 41.479.001,00
 • Finansal Yatırımlar 1.840,00
 • Ticari Alacaklar 4.531.559,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.531.559,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 322.038,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 322.038,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.648.694,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.995.664,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.001.703,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.979.206,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 89.679.394,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 33.271.712,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 23.058.618,00
 • - Banka Kredileri 21.216.930,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 826.624,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 826.624,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.758.982,00
 • Diğer Borçlar 569.357,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 569.357,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.455.294,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 632.807,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 660.696,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 660.696,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 188.301,00
 • ARA TOPLAM 33.271.712,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.024.898,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.188.730,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 54.328,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 781.840,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 781.840,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 36.296.610,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 53.382.784,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 53.382.784,00
 • Ödenmiş Sermaye 14.268.513,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -418.096,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -418.096,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -418.096,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.154.203,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.953.560,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 36.325.255,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.407.755,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 89.679.394,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.