FİNANS

karsu tekstil - krtek - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 822.977.466,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 111.582.097,00
 • Finansal Yatırımlar 132.129.047,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 132.129.047,00
 • Ticari Alacaklar 214.109.116,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 214.109.116,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.013.019,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.013.019,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 278.525.952,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 41.955.864,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 17.832.201,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 23.830.170,00
 • ARA TOPLAM 822.977.466,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 271.202.833,00
 • Finansal Yatırımlar 216.216,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 49.599,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 49.599,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.250.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 256.869.216,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 177.059,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 177.059,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.435.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.094.180.299,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 601.555.689,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 222.422.488,00
 • - Banka Kredileri 218.235.051,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 198.594.551,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 847.705,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 123.792.137,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 903.630,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 122.888.507,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.463.713,00
 • Diğer Borçlar 242.994,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 15.751,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 227.243,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.023.954,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17.832.201,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 426.251,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 426.251,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 32.757.400,00
 • ARA TOPLAM 601.555.689,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 166.036.267,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 124.460.148,00
 • Banka Kredileri 113.848.876,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.611.272,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 21.866.535,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.866.535,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.709.584,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 767.591.956,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 326.588.343,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 326.588.343,00
 • Ödenmiş Sermaye 35.100.498,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.331.377,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 85.244,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 106.245.329,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 106.245.329,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.512.516,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 63.082.853,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 115.230.526,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.094.180.299,00

Kredi Hesaplama