FİNANS

karsu tekstil - krtek - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 803.783.484,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 97.979.980,00
 • Finansal Yatırımlar 136.617.834,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 136.617.834,00
 • Ticari Alacaklar 171.123.933,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 171.123.933,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.929.190,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.929.190,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 328.971.139,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.656.199,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 23.519.614,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 24.985.595,00
 • ARA TOPLAM 803.783.484,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 275.404.497,00
 • Finansal Yatırımlar 216.216,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 70.117,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 70.117,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.250.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 257.146.054,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 256.918,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 256.918,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 6.100.759,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.079.187.981,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 590.550.817,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 254.179.303,00
 • - Banka Kredileri 250.866.242,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 196.464.334,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 447.396,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 69.602.626,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 809.166,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 68.793.460,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.555.281,00
 • Diğer Borçlar 248.928,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 14.268,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 234.660,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 364.706,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23.519.614,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 335.085,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 335.085,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 42.280.940,00
 • ARA TOPLAM 590.550.817,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 128.734.789,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 86.348.220,00
 • Banka Kredileri 75.560.114,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.788.106,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 23.302.129,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23.302.129,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.084.440,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 719.285.606,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 359.902.375,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 359.902.375,00
 • Ödenmiş Sermaye 35.100.498,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.331.377,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 85.244,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 104.997.611,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 104.997.611,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.512.516,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 63.984.593,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 148.890.536,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.079.187.981,00

Kredi Hesaplama