FİNANS

karsu tekstil - krtek - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 784.467.144,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 66.280.385,00
 • Finansal Yatırımlar 152.133.977,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 152.133.977,00
 • Ticari Alacaklar 177.876.980,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 177.876.980,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.903.232,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.903.232,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 303.002.573,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 61.749.310,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.097,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 21.514.590,00
 • ARA TOPLAM 784.467.144,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 307.794.730,00
 • Finansal Yatırımlar 216.216,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.916,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.916,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.250.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 285.492.988,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 464.075,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 464.075,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.614.045,00
 • Diğer Duran Varlıklar 7.653.325,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.092.261.874,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 630.240.429,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 324.701.749,00
 • - Banka Kredileri 322.576.471,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 164.656.248,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.634.782,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 83.407.343,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.220.937,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 82.186.406,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 30.235.155,00
 • Diğer Borçlar 246.401,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.801,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 233.600,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 360.960,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 250.573,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 250.573,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26.382.000,00
 • ARA TOPLAM 630.240.429,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 42.006.780,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 26.104.959,00
 • Banka Kredileri 17.721.194,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.383.765,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 15.901.821,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.901.821,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 672.247.209,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 420.014.665,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 420.014.665,00
 • Ödenmiş Sermaye 35.100.498,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.331.377,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 85.244,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 118.037.804,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 118.037.804,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.512.516,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 244.453.426,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 15.493.800,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.092.261.874,00

Kredi Hesaplama