FİNANS

kervan gida - krvgd - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.300.084.481,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 150.795.899,00
 • Finansal Yatırımlar 29.606.080,00
 • Ticari Alacaklar 907.884.953,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 407.905,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 907.477.048,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 146.544.516,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.836.726,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 138.707.790,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 865.358.883,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 129.677.240,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.417.095,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 853.251,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 49.755.753,00
 • ARA TOPLAM 2.280.476.575,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 19.607.906,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.407.531.536,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 139.700,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 139.700,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.385.194,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.269.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.062.444.431,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 193.091.808,00
 • - Şerefiye 17.696.861,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 61.551.744,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 144.141.648,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 17.403.310,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 126.738.338,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.707.616.017,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.969.897.757,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 770.269.662,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 490.648.458,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 569.233.392,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 20.807.673,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 548.425.719,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 49.577.688,00
 • Diğer Borçlar 30.793.935,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.226.583,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 25.567.352,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 27.349.944,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.489.191,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 20.535.487,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.744.060,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.791.427,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.969.897.757,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 306.272.802,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 251.751.038,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 18.485.678,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.485.678,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 36.036.086,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.276.170.559,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.431.445.458,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.276.410.301,00
 • Ödenmiş Sermaye 240.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 2.011.813,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 292.898.784,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 225.687.873,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 225.687.873,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.705.569,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 180.310.393,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 180.310.393,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25.323.881,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 75.626.456,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 270.631.870,00
 • Diğer Yedekler 2.500.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 155.035.157,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.707.616.017,00

Kredi Hesaplama