FİNANS

kervan gida - krvgd - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.774.048.887,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 237.534.052,00
 • Finansal Yatırımlar 30.699.600,00
 • Ticari Alacaklar 1.050.509.493,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.057.299,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.049.452.194,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 263.049.567,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 21.670.865,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 241.378.702,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.016.642.582,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 113.197.929,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 38.558.138,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 62.415.664,00
 • ARA TOPLAM 2.774.048.887,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.832.186.470,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 204.908,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 204.908,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 6.539.227,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.380.067.411,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 216.208.864,00
 • - Şerefiye 17.696.861,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 62.010.493,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 156.628.338,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 58.244.724,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 98.383.614,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 52.101.793,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.606.235.357,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.510.388.328,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 996.920.790,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 451.802.274,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 833.456.270,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 17.444.095,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 816.012.175,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 91.534.284,00
 • Diğer Borçlar 54.336.051,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.596.900,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 50.739.151,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 18.453.988,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 45.533.525,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 18.351.146,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15.475.592,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.875.554,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.510.388.328,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 296.752.980,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 272.559.465,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 24.193.515,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.193.515,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.807.141.308,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.799.094.049,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.606.198.378,00
 • Ödenmiş Sermaye 240.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 2.011.813,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 292.898.784,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 209.173.628,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 209.173.628,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -22.069.126,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 248.723.782,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 248.723.782,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 45.749.989,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 522.455.611,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 60.314.896,00
 • Diğer Yedekler 2.500.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 192.895.671,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.606.235.357,00

Kredi Hesaplama