FİNANS

kervan gida - krvgd - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.959.313.665,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 113.065.130,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 840.739.021,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 293.336,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 840.445.685,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 42.082.149,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.471.101,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 40.611.048,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 717.333.984,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 101.994.852,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.727.156,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 441,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 125.417.800,00
 • ARA TOPLAM 1.940.633.377,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 18.680.288,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.267.344.379,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.926.236,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.778.596,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 147.640,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 7.006.640,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.269.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 941.307.059,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 182.438.057,00
 • - Şerefiye 17.696.861,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 57.539.485,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 101.279.623,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15.716.313,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 85.563.310,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 23.981.851,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.226.658.044,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.622.006.719,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 575.936.253,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 259.142.797,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 632.217.498,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.948.488,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 627.269.010,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 35.135.050,00
 • Diğer Borçlar 20.833.470,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 20.833.470,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 67.283.495,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.390.427,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 22.067.729,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.116.577,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.951.152,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.622.006.719,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 316.994.821,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 235.283.572,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 48.252,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 15.397.479,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.397.479,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 64.265.518,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.939.001.540,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.287.656.504,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.235.732.195,00
 • Ödenmiş Sermaye 240.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 2.011.813,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 292.898.784,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 227.657.296,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 227.657.296,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.736.146,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 238.579.300,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 238.579.300,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25.323.881,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 159.375.478,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 64.285.254,00
 • Diğer Yedekler 2.500.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 51.924.309,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.226.658.044,00

Kredi Hesaplama