FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kervan gida - krvgd - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.284.782.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 335.136.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.484.468.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 436.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.484.032.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 248.429.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 22.624.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 225.805.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.822.881.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 286.609.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 97.984.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 107.259.000,00
 • ARA TOPLAM 4.284.782.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.488.709.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.235.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.235.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 8.682.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.643.497.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 412.471.000,00
 • - Şerefiye 90.197.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 90.852.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 341.940.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 19.237.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 322.703.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.773.491.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.507.493.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.221.580.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 709.043.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.138.604.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 12.441.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.126.163.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 171.886.000,00
 • Diğer Borçlar 165.757.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 47.201.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 118.556.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 50.954.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15.765.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 33.904.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 29.015.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.889.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 3.507.493.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 953.084.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 910.509.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 36.396.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 36.396.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.179.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.460.577.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.312.914.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.964.761.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 240.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 872.099.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.078.845.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -68.217.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -68.217.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -68.217.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 263.482.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 263.482.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 126.314.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.165.008.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 322.558.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 348.153.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.773.491.000,00