FİNANS

kuvva gida - kuvva - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 24.818.227,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.732.719,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 9.029.441,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.260.360,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.769.081,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 157.854,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 157.854,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 5.518.152,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.060.846,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.034.569,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 284.646,00
 • ARA TOPLAM 24.818.227,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 69.652.912,00
 • Finansal Yatırımlar 701.969,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 103.287,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 103.287,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 8.133.743,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 127.878,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 127.878,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 60.083.289,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 60.083.289,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 502.746,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 94.471.139,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.955.158,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.862.091,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 8.787.543,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 446.586,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.340.957,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 625.578,00
 • Diğer Borçlar 4.887.288,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.877.666,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.622,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.361.196,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 266.458,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 258.084,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.374,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.165.004,00
 • ARA TOPLAM 20.955.158,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 43.771.807,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 43.561.891,00
 • Banka Kredileri 43.561.891,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 64.726.965,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 29.744.174,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 29.744.174,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.118.111,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 23.398,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.535.612,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.611.119,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.198.512,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -88.635,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 689.799,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -15.109.392,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 64.047,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 94.471.139,00

Kredi Hesaplama