FİNANS

kuvva gida - kuvva - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 25.172.327,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.179.695,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 10.837.677,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.797.669,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.040.008,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 974.094,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 812.740,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 161.354,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.258.607,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.361.305,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.355.090,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 205.859,00
 • ARA TOPLAM 25.172.327,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 87.458.446,00
 • Finansal Yatırımlar 751.969,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 134.137,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 134.137,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 8.266.044,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 108.440,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 108.440,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 73.917.557,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 73.917.557,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 717.910,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 112.630.773,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 55.687.912,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 22.915.300,00
 • - Banka Kredileri 21.089.070,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.957.762,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 446.586,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.511.176,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 469.890,00
 • Diğer Borçlar 23.825.327,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 23.812.425,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12.902,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 812.635,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 350.793,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 342.419,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.374,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.356.205,00
 • ARA TOPLAM 55.687.912,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.132.787,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.903.066,00
 • Banka Kredileri 23.746.765,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.156.301,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 81.820.699,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 30.810.074,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 30.810.074,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.118.111,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 23.398,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.535.612,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.518.553,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.105.946,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -181.201,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 689.799,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -13.453.442,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.222.513,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 112.630.773,00

Kredi Hesaplama