FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kuvva gida - kuvva - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 49.518.789,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 878.698,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 41.342.172,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.516.517,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 39.825.655,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.665.205,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 723.283,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.941.922,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.908.322,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 545.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 179.392,00
 • ARA TOPLAM 49.518.789,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 568.127.002,00
 • Finansal Yatırımlar 2.233.754,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 94.462,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 94.462,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 18.505.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 128.960.490,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 258.645,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 258.645,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 414.623.067,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 414.623.067,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 617.645.791,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 84.710.856,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.198.934,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 36.204.466,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 11.192.956,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 446.586,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.746.370,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.430.823,00
 • Diğer Borçlar 32.274.431,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 32.082.438,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 191.993,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.855.088,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 455.807,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 447.433,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.374,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 98.351,00
 • ARA TOPLAM 84.710.856,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 54.639.277,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 34.434.370,00
 • Banka Kredileri 32.278.069,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.156.301,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.833.398,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 139.350.133,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 478.295.658,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 478.295.658,00
 • Ödenmiş Sermaye 31.042.007,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 153.193.412,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 337.081.432,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.639.139,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.639.139,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -760.021,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.064.024,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -159.803.085,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 96.822.458,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 617.645.791,00