FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kuyas yatirim - kuyas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 690.970.676,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 101.254.711,00
 • Finansal Yatırımlar 10.003.103,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 10.003.103,00
 • Ticari Alacaklar 293.108.700,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 293.108.700,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.341.049,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.115.993,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.225.056,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 15.914.877,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 38.394.284,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.573.046,00
 • ARA TOPLAM 690.970.676,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 865.565.714,00
 • Finansal Yatırımlar 802.524,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 247.864,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 247.864,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 415.717.321,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 64.500.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 74.100.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 259.235.066,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.090.353,00
 • - Şerefiye 360.116,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 730.237,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 2.810.869,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.556.536.390,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 195.023.607,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.190.098,00
 • - Banka Kredileri 377.755,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 39.421.524,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 7.745.967,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.745.967,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 996.273,00
 • Diğer Borçlar 18.909.860,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.909.860,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 105.423.993,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.406.386,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 181.917,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.224.469,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.929.506,00
 • ARA TOPLAM 195.023.607,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 97.776.571,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 19.342.567,00
 • Banka Kredileri 16.950.579,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.391.988,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 7.415,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 70.985.662,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 557.644,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 557.644,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.883.283,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 292.800.178,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.263.736.212,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.262.524.219,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 394.753.631,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.553.402,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 79.542.014,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 79.542.014,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.455,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.883.698,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 518.320.923,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 153.019.258,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.211.993,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.556.536.390,00