FİNANS

kuyas yatirim - kuyas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 104.489.102,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 32.051.506,00
 • Finansal Yatırımlar 3.735,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 3.735,00
 • Ticari Alacaklar 25.939.487,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 25.939.487,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.296.302,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.296.302,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.179.729,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 454.188,00
 • ARA TOPLAM 104.489.102,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 321.084.823,00
 • Finansal Yatırımlar 95.709,00
 • Ticari Alacaklar 387.807,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 387.807,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 129.089,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 129.089,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 127.253.302,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 41.590.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 67.468.249,00
 • Maddi Duran Varlıklar 64.051.334,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 741.517,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 47.936,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 217.516,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 425.573.925,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 68.268.994,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.874.646,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 27.735.468,00
 • Banka Kredileri 5.646.605,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 27.216.785,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 27.216.785,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 330.014,00
 • Diğer Borçlar 1.572.455,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 58.298,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.514.157,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 100.500,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.602.464,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.722.355,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 27.366,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.694.989,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 945.560,00
 • ARA TOPLAM 68.268.994,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 72.910.278,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 58.633.373,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 7.415,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 126.352,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 126.352,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 14.143.138,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 141.179.272,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 284.394.653,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 284.394.653,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 894.854,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 51.370.980,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 51.370.980,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -227.740,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.370.632,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 94.684.789,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 39.895.196,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 425.573.925,00

Kredi Hesaplama