FİNANS

kuyas yatirim - kuyas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 218.433.576,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 18.725.088,00
 • Finansal Yatırımlar 1.816.733,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.816.733,00
 • Ticari Alacaklar 124.735.727,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 124.735.727,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.660.950,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.660.950,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.704.450,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.478.118,00
 • ARA TOPLAM 218.433.576,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 496.591.426,00
 • Finansal Yatırımlar 95.709,00
 • Ticari Alacaklar 636.667,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 636.667,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 294.008,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 294.008,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 116.463.992,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 47.755.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 179.174.106,00
 • Maddi Duran Varlıklar 132.050.826,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 2.234.062,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 37.352,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 136.399,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 715.025.002,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.628.760,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.094.765,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 31.680.452,00
 • Banka Kredileri 598.684,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 13.553.040,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.210.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.343.040,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 76.726,00
 • Diğer Borçlar 1.353.510,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.353.510,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 100.500,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 162.526,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.790.848,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 22.156,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.768.692,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.116.336,00
 • ARA TOPLAM 52.628.760,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 131.389.082,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 45.917.715,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 7.415,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 21.855.622,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 83.443,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 83.443,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 63.524.887,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 184.017.842,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 531.007.160,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 531.007.160,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 894.854,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 112.081.210,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 112.081.210,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -254.526,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.370.632,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 89.529.536,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 231.185.473,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 715.025.002,00

Kredi Hesaplama